28 apr 2014 19:00

07 jan 2015 12:11

Ersättningskrav i halvmiljonklassen

En 62-årig Mariestadsbo har stämt ett Mariestadsföretag vid Skaraborgs tingsrätt. Yrkandet handlar om att häva avtal, påstått byggfusk och ersättningskrav i halvmiljonklassen.

Det var våren 2011 som 62-åringen anlitade företaget för byggnationer på en fastighet utanför tätorten. Ett tak skulle läggas om på gårdens stora lada och loge och ett stall skulle byggas i den befintliga ladan.

Under arbetets gång avtalades parterna emellan att företaget också skulle bygga en sadelkammare på logen, samt lägga ett nytt golv där.

För att hästarna skulle kunna vara inne över vintern, skulle de olika arbetena vara klara under hösten samma år.

”NN:s konstruktioner måste rivas och göras om från golv till tak, varför syftet med deras tjänster helt är förlorat” heter det i stämningsansökan som inkom till tingsrätten förra veckan.

Vill slippa betala

62-åringen har hittills betalat 425 925 kronor till företaget, dessa pengar krävs nu tillbaks. Även en fordran på 71 688 kronor från företaget vill 62-åringen slippa betala.

Ifall skäl för att häva avtalet inte skulle gillas av tingsrätten, yrkas i andra hand prisavdrag motsvarande kostnader för åtgärdande av fel.

Olika besiktningar

Mariestadsbon vill även ha ersättning för sina kostnader i samband med dokumenterandet av alla påstådda felaktigheter. Det rör sig om olika konsulters besiktningar, inköp av uteboxar (eftersom stallet inte blev färdigt) och betalning för elarbeten. Dessa ersättningskrav är på sammanlagt 140 930 kronor.

62-åringen vill också ha ersättning för rättegångskostnader som senare kommer att preciseras – här ingår kostnader för det juridiska ombud som anlitats från en Göteborgsbaserad advokatbyrå.

Det var våren 2011 som 62-åringen anlitade företaget för byggnationer på en fastighet utanför tätorten. Ett tak skulle läggas om på gårdens stora lada och loge och ett stall skulle byggas i den befintliga ladan.

Under arbetets gång avtalades parterna emellan att företaget också skulle bygga en sadelkammare på logen, samt lägga ett nytt golv där.

För att hästarna skulle kunna vara inne över vintern, skulle de olika arbetena vara klara under hösten samma år.

”NN:s konstruktioner måste rivas och göras om från golv till tak, varför syftet med deras tjänster helt är förlorat” heter det i stämningsansökan som inkom till tingsrätten förra veckan.

Vill slippa betala

62-åringen har hittills betalat 425 925 kronor till företaget, dessa pengar krävs nu tillbaks. Även en fordran på 71 688 kronor från företaget vill 62-åringen slippa betala.

Ifall skäl för att häva avtalet inte skulle gillas av tingsrätten, yrkas i andra hand prisavdrag motsvarande kostnader för åtgärdande av fel.

Olika besiktningar

Mariestadsbon vill även ha ersättning för sina kostnader i samband med dokumenterandet av alla påstådda felaktigheter. Det rör sig om olika konsulters besiktningar, inköp av uteboxar (eftersom stallet inte blev färdigt) och betalning för elarbeten. Dessa ersättningskrav är på sammanlagt 140 930 kronor.

62-åringen vill också ha ersättning för rättegångskostnader som senare kommer att preciseras – här ingår kostnader för det juridiska ombud som anlitats från en Göteborgsbaserad advokatbyrå.