24 apr 2014 10:46

07 jan 2015 12:11

Vänershofshallen står kvar

Tvingades stänga efter säkerhetsrisk

Rivningshotade Vänershofshallen kommer att stå kvar åtminstone över sommaren. Det är nämligen inte troligt att politikerna tar något beslut om hallens öde innan semestertiderna tar vid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav nyligen kommunchefen Lars Arvidsson i uppdrag att initiera en kontakt med länsstyrelsen och Västergötlands museum. Tanken är att de ska ge sin syn på den opartiska utredningen gjord av en extern konsult och därifrån fortsätta diskussionerna om hallens framtida öde.

Samtidigt går tiden och hallens renoveringsbehov blir allt mer akuta. Härom veckan tog tekniska förvaltningen beslutet att stänga hallen efter en elbesiktning.

– Det är en inkommande matarkabel som vittrat sönder och läcker olja. Flera elledningar som går till elcentralerna är gamla, säger fastighetsförvaltaren Magnus Persson.

Läckaget och de söndervittrade ledningarna utgör en säkerhetsrisk och den en gång så stolta hallen står nu helt öde.

– Eftersom det togs ett beslut om att riva hallen finns heller inga medel till åtgärder. Därför har vi inget annat val än att stänga i väntan på ett nytt beslut, säger Magnus Persson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav nyligen kommunchefen Lars Arvidsson i uppdrag att initiera en kontakt med länsstyrelsen och Västergötlands museum. Tanken är att de ska ge sin syn på den opartiska utredningen gjord av en extern konsult och därifrån fortsätta diskussionerna om hallens framtida öde.

Samtidigt går tiden och hallens renoveringsbehov blir allt mer akuta. Härom veckan tog tekniska förvaltningen beslutet att stänga hallen efter en elbesiktning.

– Det är en inkommande matarkabel som vittrat sönder och läcker olja. Flera elledningar som går till elcentralerna är gamla, säger fastighetsförvaltaren Magnus Persson.

Läckaget och de söndervittrade ledningarna utgör en säkerhetsrisk och den en gång så stolta hallen står nu helt öde.

– Eftersom det togs ett beslut om att riva hallen finns heller inga medel till åtgärder. Därför har vi inget annat val än att stänga i väntan på ett nytt beslut, säger Magnus Persson.

  • Niklas Lindström