23 apr 2014 18:48

23 jan 2015 14:35

Politiker säger ja till nya skolor

Eniga skolpolitiker röstade för bygget av två nya F-6-skolor i Mariestad.
Men när majoriteten ville att det ska gå överraskande fort ilsknade oppositionen till.

Förstudien för Mariestads västra skolområde tog ett halvår att genomföra. I går var det dags för barn- och utbildningsnämnden (bun) att ta ställning till tjänstemännens rekommendation: Bygg två nya två-parallelliga skolor till en kostnad mellan 250 och 280 miljoner kronor.

Till en början skedde det mesta enligt förhandstipsen.

– Jag måste säga att det här är en av de finaste utredningar jag har sett, sade Bernt Ekström (V).

Fyra blir två

Om kommunstyrelsen går på bun:s förslag till beslut innebär det att Leksberg, Kronopark, Lockerud och Flitiga Lisans skola försvinner till förmån för två nya F-6-skolor med placering där Lockerudsskolan och förskolan Hertigen i dag finns. Flitiga Lisans skola byggs om till förskola.

Så långt var politikerna på båda sidan blocken med på noterna.

Det var när majoriteten (M, FP, KD, Map och C) yrkade på tre tilläggspunkter som debatten tog en annan vändning. Oppositionen ajournerade sig i en halvtimme för att ta ställning till de nya uppgifterna.

I stora drag handlar det om att majoriteten vill skynda på processen.

– Dels vill vi att båda skolorna byggs samtidigt för att störa barnen så lite som möjligt. Vi vill komma igång med projekteringen, som beräknas ta mellan sex och sju månader, snarast. Och så vill vi bygga två fullstora idrottshallar i stället för de mindre, sa bun-ordföranden Anette Karlsson (M).

Snabba ryck

Samtidigt som båda sidor öst beröm över utredningen anser oppositionen att majoriteten borde skämmas.

– Vi ska ta beslut om saker vi har material till. Och det är inte politikernas roll att bestämma hur man bygger och vad man flyttar. Nej, det här ger tyvärr en bitter bismak, sa Sture Pettersson (S), andre vice ordförande i nämnden.

Anette Karlsson vidhöll att man helt enkelt gör förtydliganden eftersom rekommendationen inte säger något om hur man ska gå tillväga.

– Jag vet att det är valår, men någon balans måste det finnas. Nu pratar ni helt plötsligt om två fullstora idrottshallar och då frågar jag vad kostar det, kontrade Sture Pettersson.

Bernt Ekström delade Petterssons åsikter.

– Varför har ni inte tagit upp det här tidigare så vi fått tid att förbereda oss. Det här är en skandal på högsta nivå. Fruktansvärt dåligt gjort av er att komma med det här på detta sätt.

Centerpartiets Leif Andersson kunde inte förstå varför det skulle vara så känsligt att förtydliga vad man vill prioritera.

Majoriteten röstade för Anette Karlsson förslag med de tre tilläggspunkterna.

Och nämnden fastslog att man åtminstone är enig om att Mariestad behöver två nya F-6-skolor.

Förstudien för Mariestads västra skolområde tog ett halvår att genomföra. I går var det dags för barn- och utbildningsnämnden (bun) att ta ställning till tjänstemännens rekommendation: Bygg två nya två-parallelliga skolor till en kostnad mellan 250 och 280 miljoner kronor.

Till en början skedde det mesta enligt förhandstipsen.

– Jag måste säga att det här är en av de finaste utredningar jag har sett, sade Bernt Ekström (V).

Fyra blir två

Om kommunstyrelsen går på bun:s förslag till beslut innebär det att Leksberg, Kronopark, Lockerud och Flitiga Lisans skola försvinner till förmån för två nya F-6-skolor med placering där Lockerudsskolan och förskolan Hertigen i dag finns. Flitiga Lisans skola byggs om till förskola.

Så långt var politikerna på båda sidan blocken med på noterna.

Det var när majoriteten (M, FP, KD, Map och C) yrkade på tre tilläggspunkter som debatten tog en annan vändning. Oppositionen ajournerade sig i en halvtimme för att ta ställning till de nya uppgifterna.

I stora drag handlar det om att majoriteten vill skynda på processen.

– Dels vill vi att båda skolorna byggs samtidigt för att störa barnen så lite som möjligt. Vi vill komma igång med projekteringen, som beräknas ta mellan sex och sju månader, snarast. Och så vill vi bygga två fullstora idrottshallar i stället för de mindre, sa bun-ordföranden Anette Karlsson (M).

Snabba ryck

Samtidigt som båda sidor öst beröm över utredningen anser oppositionen att majoriteten borde skämmas.

– Vi ska ta beslut om saker vi har material till. Och det är inte politikernas roll att bestämma hur man bygger och vad man flyttar. Nej, det här ger tyvärr en bitter bismak, sa Sture Pettersson (S), andre vice ordförande i nämnden.

Anette Karlsson vidhöll att man helt enkelt gör förtydliganden eftersom rekommendationen inte säger något om hur man ska gå tillväga.

– Jag vet att det är valår, men någon balans måste det finnas. Nu pratar ni helt plötsligt om två fullstora idrottshallar och då frågar jag vad kostar det, kontrade Sture Pettersson.

Bernt Ekström delade Petterssons åsikter.

– Varför har ni inte tagit upp det här tidigare så vi fått tid att förbereda oss. Det här är en skandal på högsta nivå. Fruktansvärt dåligt gjort av er att komma med det här på detta sätt.

Centerpartiets Leif Andersson kunde inte förstå varför det skulle vara så känsligt att förtydliga vad man vill prioritera.

Majoriteten röstade för Anette Karlsson förslag med de tre tilläggspunkterna.

Och nämnden fastslog att man åtminstone är enig om att Mariestad behöver två nya F-6-skolor.

  • Niklas Lindström