18 apr 2014 15:14

07 jan 2015 11:57

Tekniken i fokus

Vadsbogymnasiet utbildar framtidens tekniker

Vadsbogymnasiet fortsätter sin profilering som en stark aktör för teknikutbildningar.

På Vadsbogymnasiet kan teknikintresserade gymnasister läsa Teknikprogrammet och Industritekniska programmet. I vecka 15 var representanter från skolan med och marknadsförde sin verksamhet på ”Möjligheternas Värld” anordnat av Teknikcollege Skaraborg.

Teknikframtid

Mässan är till för att locka framtida studenter till de olika teknikutbildningarna i Skaraborg och låta näringsliv och skolvärld mötas och jobba mot ett gemensamt mål. Samtliga Mariestads elever ur årskurs 8 besökte mässan och de fick lära sig om allt från entreprenörskap och stålklister till konstruktion och hur en 3D-printer fungerar.

Enligt de senaste siffrorna från Antagningskansliet är nästan samtliga platser på Teknikprogrammet tillsatta, och i stort sett alla antagna elever hade denna utbildning som sitt förstaval. Hos Industritekniska programmet står i dagsläget hälften av utbildningens stolar tomma.

På Vadsbogymnasiet kan teknikintresserade gymnasister läsa Teknikprogrammet och Industritekniska programmet. I vecka 15 var representanter från skolan med och marknadsförde sin verksamhet på ”Möjligheternas Värld” anordnat av Teknikcollege Skaraborg.

Teknikframtid

Mässan är till för att locka framtida studenter till de olika teknikutbildningarna i Skaraborg och låta näringsliv och skolvärld mötas och jobba mot ett gemensamt mål. Samtliga Mariestads elever ur årskurs 8 besökte mässan och de fick lära sig om allt från entreprenörskap och stålklister till konstruktion och hur en 3D-printer fungerar.

Enligt de senaste siffrorna från Antagningskansliet är nästan samtliga platser på Teknikprogrammet tillsatta, och i stort sett alla antagna elever hade denna utbildning som sitt förstaval. Hos Industritekniska programmet står i dagsläget hälften av utbildningens stolar tomma.

  • Magnus Ornhammar