14 apr 2014 18:30

23 jan 2015 14:34

Lägre hastighet för elevernas säkerhet

Vänergymnasiet jublar över beslut

Trafiksituationen vid Vänergymnasiet ska bli bättre.
Inom kort införs en hastighetssänkning.
– Som tur är har ingen allvarlig olycka skett, säger rektorn Arne Tengvall.

I närmare två år har Vänergymnasiet uttryckt oro över trafiksituationen på Hantverkaregatan och Milstensgatan i Mariestad.

2012 flyttade restaurang- och livsmedelsprogrammet in på skolan, vilket gjorde att antalet elever ökade. Och med fler människor i rörelse har risken för en olycka blivit större, menar rektorn Arne Tengvall.

– Gatorna i området är per definition en skolgård och vi är förstås måna om elevernas säkerhet. Dels körs det alldeles för fort förbi skolan, dels är vägarna hårt trafikerade. Mätningar har visat att bilister kör uppemot 80 kilometer i timmen, trots att det är 50, säger han.

Vänergymnasiet fick avslag på en skrivelse till kommunen för något år sedan. Nyligen skickade skolan in en ny begäran och den här gången fick man mer gehör.

Körde över tjänstemännen

Kommunens tjänstemän föreslog att tekniska nämnden inte skulle vidta några åtgärder, men nämnden var av annan åsikt.

I förra veckan fastslogs att en hastighetssänkning ska ske på de två aktuella gatorna; från 50 kilometer i timmen till 30 på vardagar mellan 07.00 och 17.00.

– Vi hade önskemål om vägbulor också, men tekniska nämnden har gjort en annan bedömning. Men vi är glada över att det blir en hastighetssänkning. Det är ett positivt besked ur en trafiksäkerhetssynpunkt.

Efter beslut om en lokal trafikföreskrift ska nya skyltar sättas upp. Den nya hastigheten väntas träda i kraft i början av juni.

– Att skydda våra barn är bland det viktigaste som finns. Just nu pågår en utredning om trafiksituationen vid samtliga skolor i kommunen, säger Lars-Göran Kvist i tekniska nämnden.

I närmare två år har Vänergymnasiet uttryckt oro över trafiksituationen på Hantverkaregatan och Milstensgatan i Mariestad.

2012 flyttade restaurang- och livsmedelsprogrammet in på skolan, vilket gjorde att antalet elever ökade. Och med fler människor i rörelse har risken för en olycka blivit större, menar rektorn Arne Tengvall.

– Gatorna i området är per definition en skolgård och vi är förstås måna om elevernas säkerhet. Dels körs det alldeles för fort förbi skolan, dels är vägarna hårt trafikerade. Mätningar har visat att bilister kör uppemot 80 kilometer i timmen, trots att det är 50, säger han.

Vänergymnasiet fick avslag på en skrivelse till kommunen för något år sedan. Nyligen skickade skolan in en ny begäran och den här gången fick man mer gehör.

Körde över tjänstemännen

Kommunens tjänstemän föreslog att tekniska nämnden inte skulle vidta några åtgärder, men nämnden var av annan åsikt.

I förra veckan fastslogs att en hastighetssänkning ska ske på de två aktuella gatorna; från 50 kilometer i timmen till 30 på vardagar mellan 07.00 och 17.00.

– Vi hade önskemål om vägbulor också, men tekniska nämnden har gjort en annan bedömning. Men vi är glada över att det blir en hastighetssänkning. Det är ett positivt besked ur en trafiksäkerhetssynpunkt.

Efter beslut om en lokal trafikföreskrift ska nya skyltar sättas upp. Den nya hastigheten väntas träda i kraft i början av juni.

– Att skydda våra barn är bland det viktigaste som finns. Just nu pågår en utredning om trafiksituationen vid samtliga skolor i kommunen, säger Lars-Göran Kvist i tekniska nämnden.