10 apr 2014 19:08

23 jan 2015 14:34

Transportstyrelsen omorganiserar

Transportstyrelsens körkortsavdelning omorganiseras och ska spara 20 miljoner kronor till 2016.
En av vinnarna är enheten i Mariestad som kan få fler anställda.

Transportstyrelsens körkortsavdelning prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet.

Avdelningen besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort.

Enheter finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Örebro och Solna och har 370 medarbetare.

Nu finns ett beslut om att körkortskontoret i Norrköping avvecklas senast den 30 september 2015. Beslutet innebär också att kontoren i Härnösand och Kristianstad blir kvar.

– Det är nödvändigt för oss att vidta åtgärder för att nå de effektiviseringskrav som ställs på verksamheten, säger körkortsdirektör Katarina Fröberg.

De 16 anställda i Norrköping kommer att erbjudas anställning på något av körkortskontoren i Mariestad, Solna eller Örebro. Inom sex veckor ska de ha tagit ett beslut om vart de vill flytta.

Nervöst

Johan Abrahamsson (M), kommunalråd i Mariestad, drog en lättnadens suck när han fick beskedet att Mariestadskontoret är tryggat.

– När det sker en omfördelning är jag alltid nervös och har fjärilar i magen. Nu blev det positivt för Mariestad och körkortskontoret lever vidare med sin specialkompetens, vilket är otroligt skönt.

– Vi ska inte glömma Sten Berghedens insats i den här frågan. Det är mitt i hans arbetsområde, påpekar Johan Abrahamsson.

Solweig Höög-Persson, chef för körkortsenheterna i Mariestad, Norrköping och Kristianstad, tog torsdagens besked med fattning.

– Det är tråkigt för min personal i Norrköping, det är människor som det handlar om.

Inte hotat

Något reellt hot mot Mariestadskontoret – där det finns ett 80-tal anställda – fanns inte.

– Kontoret i Mariestad har inte varit hotat eftersom det tillhör de tre huvudorterna tillsammans Solna och Örebro, säger Solweig Höög-Persson.

Hur ser du på framtiden för Mariestadskontoret?

– Jag tycker inte att det ser negativt ut för Mariestad, absolut inte. Vi får vara glad för alla arbetstillfällen vi har och göra det bästa möjliga av alltihop. Det är en fantastisk ynnest att vi fått ett sådant stort kontor i Mariestad.

Pension

Den 1 september blir 66-åriga Solweig Höög-Persson pensionär.

– Någon gång måste man sluta och jag får helt enkelt anpassa mig till ett nytt liv.

Är din efterträdare utsedd?

– Nej, det är annons ute på jobbet just nu.

Är ni nöjda med lokalerna på Hamngatan 4?

– Det finns inget bestämt och inga planer på en flytt, men vi är alltid öppna för alternativ. Vårt hyresavtal går ut 30 september 2015 och då vi får se vad som händer, säger Solweig Höög-Persson.

Transportstyrelsens körkortsavdelning prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet.

Avdelningen besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort.

Enheter finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Örebro och Solna och har 370 medarbetare.

Nu finns ett beslut om att körkortskontoret i Norrköping avvecklas senast den 30 september 2015. Beslutet innebär också att kontoren i Härnösand och Kristianstad blir kvar.

– Det är nödvändigt för oss att vidta åtgärder för att nå de effektiviseringskrav som ställs på verksamheten, säger körkortsdirektör Katarina Fröberg.

De 16 anställda i Norrköping kommer att erbjudas anställning på något av körkortskontoren i Mariestad, Solna eller Örebro. Inom sex veckor ska de ha tagit ett beslut om vart de vill flytta.

Nervöst

Johan Abrahamsson (M), kommunalråd i Mariestad, drog en lättnadens suck när han fick beskedet att Mariestadskontoret är tryggat.

– När det sker en omfördelning är jag alltid nervös och har fjärilar i magen. Nu blev det positivt för Mariestad och körkortskontoret lever vidare med sin specialkompetens, vilket är otroligt skönt.

– Vi ska inte glömma Sten Berghedens insats i den här frågan. Det är mitt i hans arbetsområde, påpekar Johan Abrahamsson.

Solweig Höög-Persson, chef för körkortsenheterna i Mariestad, Norrköping och Kristianstad, tog torsdagens besked med fattning.

– Det är tråkigt för min personal i Norrköping, det är människor som det handlar om.

Inte hotat

Något reellt hot mot Mariestadskontoret – där det finns ett 80-tal anställda – fanns inte.

– Kontoret i Mariestad har inte varit hotat eftersom det tillhör de tre huvudorterna tillsammans Solna och Örebro, säger Solweig Höög-Persson.

Hur ser du på framtiden för Mariestadskontoret?

– Jag tycker inte att det ser negativt ut för Mariestad, absolut inte. Vi får vara glad för alla arbetstillfällen vi har och göra det bästa möjliga av alltihop. Det är en fantastisk ynnest att vi fått ett sådant stort kontor i Mariestad.

Pension

Den 1 september blir 66-åriga Solweig Höög-Persson pensionär.

– Någon gång måste man sluta och jag får helt enkelt anpassa mig till ett nytt liv.

Är din efterträdare utsedd?

– Nej, det är annons ute på jobbet just nu.

Är ni nöjda med lokalerna på Hamngatan 4?

– Det finns inget bestämt och inga planer på en flytt, men vi är alltid öppna för alternativ. Vårt hyresavtal går ut 30 september 2015 och då vi får se vad som händer, säger Solweig Höög-Persson.

  • Per Warvlin