07 apr 2014 09:17

07 jan 2015 12:10

Positivt om kulturskoleförslag

Kulturnämnden vill att dagens kommunala musikskola blir en kulturskola där undervisning i även teater och bild och form ryms.

Vid sitt senaste sammanträde sa nämnden ja till att be kommunstyrelsen avsätta pengar för en sådan satsning.

Om kulturskolan blir av ska den, förutom undervisning, även hålla på med verksamhet riktad mot grundskolan och coachverksamhet.

Enligt en utredning som kulturchef Maria Henriksson gjort skulle man behöva utöka dagens musikskola med motsvarande 3,5 tjänster för att skapa den tänkta kulturskolan. Investeringskostnaden för att bland annat tillgänglighetsanpassa musikskolan beräknas till fem miljoner kronor.

Kulturnämndens företrädare ska nu diskutera frågan med kommunledningen innan den tas upp formellt igen.

Vid sitt senaste sammanträde sa nämnden ja till att be kommunstyrelsen avsätta pengar för en sådan satsning.

Om kulturskolan blir av ska den, förutom undervisning, även hålla på med verksamhet riktad mot grundskolan och coachverksamhet.

Enligt en utredning som kulturchef Maria Henriksson gjort skulle man behöva utöka dagens musikskola med motsvarande 3,5 tjänster för att skapa den tänkta kulturskolan. Investeringskostnaden för att bland annat tillgänglighetsanpassa musikskolan beräknas till fem miljoner kronor.

Kulturnämndens företrädare ska nu diskutera frågan med kommunledningen innan den tas upp formellt igen.