03 apr 2014 15:00

23 jan 2015 14:34

Trädfällning i stadsparken

I stadsparken fälldes på torsdagen två träd, en lind och en ask.

Detta arbete gjordes för att bereda plats åt en toalett och en lekpark som kommer byggas i parken. Martin Rosander, arborist, fick i uppdrag av Mariestads kommun att fälla dessa träd.

Detta arbete gjordes för att bereda plats åt en toalett och en lekpark som kommer byggas i parken. Martin Rosander, arborist, fick i uppdrag av Mariestads kommun att fälla dessa träd.