03 apr 2014 18:30

23 jan 2015 14:34

"Ingen vill att den egna skolan försvinner"

Det är dagen efter beskedet att fyra skolor kan bli två.
För lärare, föräldrar och elever är det mycket information och känslor att bearbeta.

På flera håll har man inte pratat ihop sig, eller hunnit smälta nyheten om de föreslagna förändringarna i Mariestads skolvärld. Maud Bengtsson, ordförande i Flitiga Lisans föräldraförening, ser på saken både som förälder och lärare (Tunaholm).

– Det har funnits lite olika åsikter. Vi är nog ganska överens om att vi inte tycker om det här stora. Samtidigt kan det vara svårt att tänka utanför ramarna när man har barn på skolan. Ingen vill att den egna skolan försvinner.

– Ur lärarsynpunkt tycker jag det är roligare och mer givande att jobba i en flerparallellig skola. Fördelen med den lilla skolan är att man lättare ser eleverna. Men det är inte helt enkelt att avgöra vad som är bäst för barnen, säger Maud Bengtsson.

Tummen upp

Kristian Ytterberg är ordförande för Kronoparksskolans föräldraförening. Trots att skolan riskerar att läggas ned ger han tummen upp för utredningen.

– Vi ser det inte som att någon skola försvinner på det sättet. Vår största farhåga var att det skulle bli en treparallellig skola.

Under resans gång har politiker och tjänstemän besökt Kronoparksskolan samtidigt som föräldraföreningen engagerat sig och medverkat i de informationsträffar som hållits.

– Bland annat hade vi krav på att kommunen skulle göra en utvärdering av Högelidsskolans ombyggnation. Och det finns med i förstudien. Vi är övertygade om att den öppenhet som funnits med kontinuerlig information är rätt väg att gå. Därför känner vi oss trygga med det här, säger Ytterberg.

På flera håll har man inte pratat ihop sig, eller hunnit smälta nyheten om de föreslagna förändringarna i Mariestads skolvärld. Maud Bengtsson, ordförande i Flitiga Lisans föräldraförening, ser på saken både som förälder och lärare (Tunaholm).

– Det har funnits lite olika åsikter. Vi är nog ganska överens om att vi inte tycker om det här stora. Samtidigt kan det vara svårt att tänka utanför ramarna när man har barn på skolan. Ingen vill att den egna skolan försvinner.

– Ur lärarsynpunkt tycker jag det är roligare och mer givande att jobba i en flerparallellig skola. Fördelen med den lilla skolan är att man lättare ser eleverna. Men det är inte helt enkelt att avgöra vad som är bäst för barnen, säger Maud Bengtsson.

Tummen upp

Kristian Ytterberg är ordförande för Kronoparksskolans föräldraförening. Trots att skolan riskerar att läggas ned ger han tummen upp för utredningen.

– Vi ser det inte som att någon skola försvinner på det sättet. Vår största farhåga var att det skulle bli en treparallellig skola.

Under resans gång har politiker och tjänstemän besökt Kronoparksskolan samtidigt som föräldraföreningen engagerat sig och medverkat i de informationsträffar som hållits.

– Bland annat hade vi krav på att kommunen skulle göra en utvärdering av Högelidsskolans ombyggnation. Och det finns med i förstudien. Vi är övertygade om att den öppenhet som funnits med kontinuerlig information är rätt väg att gå. Därför känner vi oss trygga med det här, säger Ytterberg.

  • Niklas Lindström