03 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:56

HD-dom kan fälla polis för dataintrång

Poliser får inte söka på sig själva i de egna registren. En vägledande dom i Högsta domstolen kan få följder för en polis från Mariestad som åtalats misstänkt för dataintrång.

Polismannen misstänks för att i september 2012 med sju sekunders mellanrum och efter att ha passerat flera varningar om att detta inte var tillåtet, ha gjort två sökningar på sitt eget personnummer i polisens IT-system.

Han åtalades senare misstänkt för dataintrång. Åklagaren menade att agerandet inte var motiverat för att genomföra viss arbetsuppgift.

Skulle beställa däck

Under rättegången nekade polisen till brott. Han sade att han är medveten om att han inte får söka på sig själv i systemet och att han i efterhand kommit fram till att slagningen måste ha skett när han av misstag slog sitt personnummer istället för sin mors då han via telefon skulle beställa bildäck åt henne.

Under samtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimensionen på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register.

Inte motbevisat

Tingsrätten skrev i sin dom, där man friade polismannen, att hans påstående att han är väl införstådd med att det inte är tillåtet att söka på sitt eget personnummer inte var motbevisat. ”Med utgångspunkt från att XX haft denna kunskap framstår det som mindre sannolikt att XX skulle söka på sig själv”, skrev rätten.

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten där ärendet varit vilande sedan juni i fjol i avvaktan på en vägledande dom i Högsta domstolen, HD.

”Vanlig företeelse”

På tisdagen fastställde HD en fällande dom mot en polis i Kronoberg. Efter det beslutet kan nu ytterligare ett 30-tal fall av dataintrång inom polisen avgöras. Däribland det gällande Mariestadspolisen.

– Det här är en företeelse som är relativt vanlig hos oss. Det kan finnas olika skäl till det men det är alltså förbjudet, säger Mats Åhlund, chef för riksenheten för polismål till TT.

Enligt Åhlund är chansen att komma undan med dataintrång inom polisen liten eftersom sökningarna sparas i systemets loggar.

– Det är väldigt sällan det kan vara befogat ur tjänstesynpunkt att göra en slagning på sig själv.

Polismannen misstänks för att i september 2012 med sju sekunders mellanrum och efter att ha passerat flera varningar om att detta inte var tillåtet, ha gjort två sökningar på sitt eget personnummer i polisens IT-system.

Han åtalades senare misstänkt för dataintrång. Åklagaren menade att agerandet inte var motiverat för att genomföra viss arbetsuppgift.

Skulle beställa däck

Under rättegången nekade polisen till brott. Han sade att han är medveten om att han inte får söka på sig själv i systemet och att han i efterhand kommit fram till att slagningen måste ha skett när han av misstag slog sitt personnummer istället för sin mors då han via telefon skulle beställa bildäck åt henne.

Under samtalet med däckfirman skulle han ta fram däckdimensionen på moderns bil genom att söka på hennes personnummer i vägtrafikregistret via polisens register.

Inte motbevisat

Tingsrätten skrev i sin dom, där man friade polismannen, att hans påstående att han är väl införstådd med att det inte är tillåtet att söka på sitt eget personnummer inte var motbevisat. ”Med utgångspunkt från att XX haft denna kunskap framstår det som mindre sannolikt att XX skulle söka på sig själv”, skrev rätten.

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten där ärendet varit vilande sedan juni i fjol i avvaktan på en vägledande dom i Högsta domstolen, HD.

”Vanlig företeelse”

På tisdagen fastställde HD en fällande dom mot en polis i Kronoberg. Efter det beslutet kan nu ytterligare ett 30-tal fall av dataintrång inom polisen avgöras. Däribland det gällande Mariestadspolisen.

– Det här är en företeelse som är relativt vanlig hos oss. Det kan finnas olika skäl till det men det är alltså förbjudet, säger Mats Åhlund, chef för riksenheten för polismål till TT.

Enligt Åhlund är chansen att komma undan med dataintrång inom polisen liten eftersom sökningarna sparas i systemets loggar.

– Det är väldigt sällan det kan vara befogat ur tjänstesynpunkt att göra en slagning på sig själv.

  • Lars Berthilsson