02 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Livsfarligt med stora hål i järnvägsstaketet

Längs järnvägen som går förbi Snuggenområdet finns ett staket som är i dåligt skick.

Boende har anmält till kommunen att det på ett par ställen, som på bilden, finns stora luckor utan staket – där exempelvis barn skulle kunna ta sig upp på rälsen. När MT kontaktar kommunen i frågan blir svaret att staketet ska bytas ut, frågan om när detta ska ske gick inte att få svar på i går.

Boende har anmält till kommunen att det på ett par ställen, som på bilden, finns stora luckor utan staket – där exempelvis barn skulle kunna ta sig upp på rälsen. När MT kontaktar kommunen i frågan blir svaret att staketet ska bytas ut, frågan om när detta ska ske gick inte att få svar på i går.