02 apr 2014 17:41

23 jan 2015 14:34

Fyra skolor föreslås bli två

Leksberg, Kronopark, Lockerud och Flitiga Lisan försvinner.
I stället får Mariestad två nya F–6-skolor.
– Jag skulle bli förvånad om förslaget åker i papperskorgen, säger utredaren Catarina Dahlander.

Det har tagit ett halvår för tjänstemännen och den externa konsulten att färdigställa förstudien för skolområde väst i Mariestads tätort. När den 133-sidiga rapporten i går landade på politikernas bord var det alltså med viss tyngd. Inte minst med tanke på rekommendationen att bygga nytt till en kostnad på mer än 200 miljoner kronor.

– Allting har hela tiden handlat om att utgå från ett elevperspektiv. Lärarna är alltid viktigast för pedagogiken, bra lokaler kan ge det extra stöd som eleven behöver, säger projektledaren och konsulten Catarina Dahlander.

Ett tiotal personer från kommunen har suttit med i styr- och projektgruppen.

Placeringarna

Utredningen föreslår att de två nya tvåparallelliga skolorna placeras där Lockerud och förskolan Hertigen finns i dag. Flitiga Lisan byggs om till förskola, vilket ger plus två förskoleavdelningar i kommunen.

– Dels är skolorna vi pratar om mellan 50 och 60 år gamla. Det har funnits svårigheter att hitta utrymmen för olika lärgrupper och lärstilar. Med nya anpassade lokaler för avskärmning och arbete i mindre grupper ges bättre förutsättningar för varje elev att nå målen, säger Dahlander.

Mariestad har ju fått kritik från Skolinspektionen för att jobba för mycket med exkludering.

– Exakt. I förstudien tas stor hänsyn till att eleverna ska känna trygghet, samtidigt som de också ska känna och ha en stark tillhörighet till klassen.

Hade synpunkter

Alternativet att bygga en tre-parallellig skola har funnits med i utredningen, men avskrevs ganska snabbt. En orsak är att flera föräldrar haft negativa synpunkter på en för stor skolenhet.

Catarina Dahlander anser att allmänhetens åsikter varit värdefulla.

– Engagemanget har ökat i takt med att arbetet har fortskridit. Särskilt nu på slutklämmen.

Förstudien visar att skillnaden i kostnad mellan renovering och nybyggnation inte är avsevärt stor. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden begärde också att få besked om vad priset blir om man inte göra någonting alls. Det alternativet blev dyrare än samtliga andra alternativ.

I slutet av april väntas politikerna ta ett inriktningsbeslut utifrån förstudien.

– För Mariestads skull, som boendestad, tror jag det är jätteviktigt att göra den här satsningen. Mitt tips är att tänka långsiktigt, säger Catarina Dahlander.

Det har tagit ett halvår för tjänstemännen och den externa konsulten att färdigställa förstudien för skolområde väst i Mariestads tätort. När den 133-sidiga rapporten i går landade på politikernas bord var det alltså med viss tyngd. Inte minst med tanke på rekommendationen att bygga nytt till en kostnad på mer än 200 miljoner kronor.

– Allting har hela tiden handlat om att utgå från ett elevperspektiv. Lärarna är alltid viktigast för pedagogiken, bra lokaler kan ge det extra stöd som eleven behöver, säger projektledaren och konsulten Catarina Dahlander.

Ett tiotal personer från kommunen har suttit med i styr- och projektgruppen.

Placeringarna

Utredningen föreslår att de två nya tvåparallelliga skolorna placeras där Lockerud och förskolan Hertigen finns i dag. Flitiga Lisan byggs om till förskola, vilket ger plus två förskoleavdelningar i kommunen.

– Dels är skolorna vi pratar om mellan 50 och 60 år gamla. Det har funnits svårigheter att hitta utrymmen för olika lärgrupper och lärstilar. Med nya anpassade lokaler för avskärmning och arbete i mindre grupper ges bättre förutsättningar för varje elev att nå målen, säger Dahlander.

Mariestad har ju fått kritik från Skolinspektionen för att jobba för mycket med exkludering.

– Exakt. I förstudien tas stor hänsyn till att eleverna ska känna trygghet, samtidigt som de också ska känna och ha en stark tillhörighet till klassen.

Hade synpunkter

Alternativet att bygga en tre-parallellig skola har funnits med i utredningen, men avskrevs ganska snabbt. En orsak är att flera föräldrar haft negativa synpunkter på en för stor skolenhet.

Catarina Dahlander anser att allmänhetens åsikter varit värdefulla.

– Engagemanget har ökat i takt med att arbetet har fortskridit. Särskilt nu på slutklämmen.

Förstudien visar att skillnaden i kostnad mellan renovering och nybyggnation inte är avsevärt stor. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden begärde också att få besked om vad priset blir om man inte göra någonting alls. Det alternativet blev dyrare än samtliga andra alternativ.

I slutet av april väntas politikerna ta ett inriktningsbeslut utifrån förstudien.

– För Mariestads skull, som boendestad, tror jag det är jätteviktigt att göra den här satsningen. Mitt tips är att tänka långsiktigt, säger Catarina Dahlander.

  • Niklas Lindström

Bakgrunden till förslaget

Här är bakgrunden till det förordade tjänstemannaförslaget för skolområde väst i Mariestads tätort. Förstudien innehåller fem olika alternativ, där utredaren föreslår det sistnämnda. Enligt utredningen skulle det på sikt bli dyrare att inte göra något alls.

1. Renovera och bygga ut Lockerud och Kronopark.

2. Renovera en befintlig skola som byggs ut till två-parallellig skola med möjlighet att bli tre-parallelig. Ersätter Lockerud och Kronopark.

3. Renovera Lockerud och Kronopark som byggs ut till två-parallelliga skolor. Elever flyttas från Leksberg och Flitiga Lisan.

4. Bygga en helt ny två-parallellig skola, med möjlighet att bytta ut till tre-parallellig. Ersätter Lockerud och Kronopark.

5. Bygga två nya två-parallelliga skolor som ersätter Lockerud, Kronopark, Leksberg och Flitiga Lisan.

Kostnadsberäkningar finns i torsdagens papperstidning och e-tidning.

Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen, Mariestads kommun