02 apr 2014 16:40

07 jan 2015 12:10

"Vi vill inte tappa fart"

Folktandvården vill driva på frågan om ett centrum för specialisttandvård i Skövde.
– Vi vill inte tappa fart i ärendet, säger ordföranden Jens Söder (S).

Tillsammans med Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter har folktandvården gjort en förstudie om ett nytt centrum för specialisttandvård, som planeras uppföras vid sjukhuset i Skövde.

Frågan togs upp vid ett möte i september med presidiet för regionstyrelsens ägarutskott. Då ville folktandvården ha ett förhandsbesked om när ett investeringsbeslut kan tas och att objektet kommer upp i investeringsplanen för 2015.

– Regionstyrelsen skulle återkomma, men vi har inte hört något, säger Jens Söder.

Därför har tandvårdsstyrelsen skrivit till regionstyrelsen för att få ett förhandsbesked.

– Vi vill ha ett klart och tydligt besked. Från tjänstemannahåll verkar ärendet löpa på, men vi vill även höra det från politiken, säger Jens Söder och tillägger:

– Vi känner oro för att Skaraborg inte ska ha ett komplett centrum för specialisttandvård.

Har ni fått någon reaktion på brevet?

– Nej.

Tillsammans med Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter har folktandvården gjort en förstudie om ett nytt centrum för specialisttandvård, som planeras uppföras vid sjukhuset i Skövde.

Frågan togs upp vid ett möte i september med presidiet för regionstyrelsens ägarutskott. Då ville folktandvården ha ett förhandsbesked om när ett investeringsbeslut kan tas och att objektet kommer upp i investeringsplanen för 2015.

– Regionstyrelsen skulle återkomma, men vi har inte hört något, säger Jens Söder.

Därför har tandvårdsstyrelsen skrivit till regionstyrelsen för att få ett förhandsbesked.

– Vi vill ha ett klart och tydligt besked. Från tjänstemannahåll verkar ärendet löpa på, men vi vill även höra det från politiken, säger Jens Söder och tillägger:

– Vi känner oro för att Skaraborg inte ska ha ett komplett centrum för specialisttandvård.

Har ni fått någon reaktion på brevet?

– Nej.

  • Alf Ehn