02 apr 2014 16:14

07 jan 2015 12:10

Mariestad vill bygga två nya skolor

Två nya skolor byggs, fyra befintliga stängs. Det föreslår barn- och utbildningsförvaltningen i Mariestad.

Lägg ner Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola, Leksbergs skola och Lockerudsskolan i den västra delen av Mariestads tätort. Bygg i stället två nya skolor i områdena Lockerud och Hertigen.

Det är kontentan av det tjänstemannaförslag som Mariestads kommun presenterar för politiker, personal och allmänhet i dag.

Mer detaljer på mariestadstidningen.se i kväll.

Lägg ner Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola, Leksbergs skola och Lockerudsskolan i den västra delen av Mariestads tätort. Bygg i stället två nya skolor i områdena Lockerud och Hertigen.

Det är kontentan av det tjänstemannaförslag som Mariestads kommun presenterar för politiker, personal och allmänhet i dag.

Mer detaljer på mariestadstidningen.se i kväll.