01 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:34

Kontroversiellt förslag ska värna biosfärmiljön

Kommunstyrelsen i Mariestad lär nästa vecka ta ställning till ett förslag som kommunens miljö- och byggnadschef Lars Sylvén tagit fram.
Det handlar om ett totalförbud i tätorten att använda kol och briketter i utomhusgrillen.

Utredningen, som presenteras lagom till årets grillsäsong, har sin grund i kommunens miljömål som antogs av fullmäktige 2007. Där finns de styrdokument och riktlinjer som sammantagna formar den antagna policyn.

– Eftersom vi sedan ett par år också är en del av biosfärområdet har förvaltningen gjort en granskning av alla utsläpp i kommunen ur ett ekologisk och socialt hållbarhetsperspektiv, förklarar Lars Sylvén.

Det finns listat ett 25-tal olika åtgärder som på kort sikt kommer att drabba företag och privatpersoner, men som på lång sikt ska spara miljön. Åtgärden att stoppa det sedvanliga grillandet lär göra flest invånare upprörda.

Enklare utvärdering

– Men vi börjar bara i tätorten för att utvärderingen då blir enklare att hantera. Fram till 2017, som jag bedömer det, kommer det att vara tillåtet att grilla med kol och briketter på landsbygden, säger Sylvén.

Förbränning av kol är en betydande orsak till koldioxidutsläpp och i kombination med den vanligen använda tändvätskan anser ansvariga att biosfärstaden Mariestad måste ta ett särskilt miljöansvar.

Kemikalieinspektionen har räknat ut att Sverige gjorde av med 4 000 ton tändvätska förra säsongen – det motsvarar fyra miljoner flaskor.

OK för el och gasol

Enligt vad MT erfar kommer gasolgrillar inte att beröras av ett eventuellt förbud. Detta eftersom gasol vid fullständig förbränning anses utgöra en mindre risk för miljöinspektörer och andra certifierade kontrollörer som, om politikerna nu tänder på idén, kommer se till att förbudet efterlevs i tätorten.

Inte heller elektriska grillar berörs av de nya riktlinjerna, då exponeringen för polyaromatiska kolväten (som är allergiframkallande) i praktiken är noll vid sådant grillande.

Utredningen, som presenteras lagom till årets grillsäsong, har sin grund i kommunens miljömål som antogs av fullmäktige 2007. Där finns de styrdokument och riktlinjer som sammantagna formar den antagna policyn.

– Eftersom vi sedan ett par år också är en del av biosfärområdet har förvaltningen gjort en granskning av alla utsläpp i kommunen ur ett ekologisk och socialt hållbarhetsperspektiv, förklarar Lars Sylvén.

Det finns listat ett 25-tal olika åtgärder som på kort sikt kommer att drabba företag och privatpersoner, men som på lång sikt ska spara miljön. Åtgärden att stoppa det sedvanliga grillandet lär göra flest invånare upprörda.

Enklare utvärdering

– Men vi börjar bara i tätorten för att utvärderingen då blir enklare att hantera. Fram till 2017, som jag bedömer det, kommer det att vara tillåtet att grilla med kol och briketter på landsbygden, säger Sylvén.

Förbränning av kol är en betydande orsak till koldioxidutsläpp och i kombination med den vanligen använda tändvätskan anser ansvariga att biosfärstaden Mariestad måste ta ett särskilt miljöansvar.

Kemikalieinspektionen har räknat ut att Sverige gjorde av med 4 000 ton tändvätska förra säsongen – det motsvarar fyra miljoner flaskor.

OK för el och gasol

Enligt vad MT erfar kommer gasolgrillar inte att beröras av ett eventuellt förbud. Detta eftersom gasol vid fullständig förbränning anses utgöra en mindre risk för miljöinspektörer och andra certifierade kontrollörer som, om politikerna nu tänder på idén, kommer se till att förbudet efterlevs i tätorten.

Inte heller elektriska grillar berörs av de nya riktlinjerna, då exponeringen för polyaromatiska kolväten (som är allergiframkallande) i praktiken är noll vid sådant grillande.

  • Weber Lundhström