25 mar 2014 19:52

23 jan 2015 14:33

Positiva regionsiffror med negativ baksida

Regionen gick med ett överskott på 566 miljoner förra året, om återbetalade försäkringspengar och den ökade pensionsskulden räknas bort.
– Ett bra resultat, men köerna växer, betonar regionstyrelsens vice ordförande Johnny Magnusson (M).

Regionen fick 528 miljoner återbetalda från försäkringsbolaget AFA, dessutom ökade pensionsskulden med 1,395 miljarder. Om de två faktorerna tas med så blir det ett underskott på 301 miljoner, men pensionsskulden påverkar inte förra årets resultat.

Det planerade resultatet låg på minus 400 miljoner. Förändringen blev alltså cirka 900 miljoner, men att sjukvården gjorde ett minus på 142 miljoner är självklart inte bra.

– Frågan är om anslaget till sjukvården är för litet och om det är acceptabelt att ha de köerna vi har just nu. Vi kommer att vara tvungna att öka på pengarna till länssjukvården, men hur mycket återkommer vi till, säger Johnny Magnusson.

Mörka hål

I förvaltningsberättelsen konstaterar ledningen att regionen är ”långt från att nå målen” när det bland annat gäller att alla patienter ska erbjudas vård inom garantitiderna, att måltalen för akutmottagningarna ska uppnås och att regionen ska klara sin egen kompetensförsörjning.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) konstaterade att han är optimistisk angående jobbet att hitta system som ska korta köerna. Han betonade även att pengar inte är hela problemet.

– Skaraborgs sjukhus har ju klarat sig bra, på grund av de jobbat väldigt bra med många frågor. Vi kanske skulle behöva satsa ännu mer på kompetenshöjande åtgärder.

Han betonar att den nya fördelningsmodellen, som ger mer till Göteborgsområdet och mindre till bland annat Skaraborg, ställer till problem.

”Lindra effekter”

– En höjning av anslagen med 100 miljoner ger knappt någonting. I vår budget kommer att skjuta till mellan 900 miljoner och en miljard de närmaste fem åren till vården, om det ska bli effekter. Vi kommer även att lindra konsekvenserna av fördelningsmodellen och skapa en mjuk övergång, säger Gert-Inge Andersson.

Regionen fick 528 miljoner återbetalda från försäkringsbolaget AFA, dessutom ökade pensionsskulden med 1,395 miljarder. Om de två faktorerna tas med så blir det ett underskott på 301 miljoner, men pensionsskulden påverkar inte förra årets resultat.

Det planerade resultatet låg på minus 400 miljoner. Förändringen blev alltså cirka 900 miljoner, men att sjukvården gjorde ett minus på 142 miljoner är självklart inte bra.

– Frågan är om anslaget till sjukvården är för litet och om det är acceptabelt att ha de köerna vi har just nu. Vi kommer att vara tvungna att öka på pengarna till länssjukvården, men hur mycket återkommer vi till, säger Johnny Magnusson.

Mörka hål

I förvaltningsberättelsen konstaterar ledningen att regionen är ”långt från att nå målen” när det bland annat gäller att alla patienter ska erbjudas vård inom garantitiderna, att måltalen för akutmottagningarna ska uppnås och att regionen ska klara sin egen kompetensförsörjning.

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) konstaterade att han är optimistisk angående jobbet att hitta system som ska korta köerna. Han betonade även att pengar inte är hela problemet.

– Skaraborgs sjukhus har ju klarat sig bra, på grund av de jobbat väldigt bra med många frågor. Vi kanske skulle behöva satsa ännu mer på kompetenshöjande åtgärder.

Han betonar att den nya fördelningsmodellen, som ger mer till Göteborgsområdet och mindre till bland annat Skaraborg, ställer till problem.

”Lindra effekter”

– En höjning av anslagen med 100 miljoner ger knappt någonting. I vår budget kommer att skjuta till mellan 900 miljoner och en miljard de närmaste fem åren till vården, om det ska bli effekter. Vi kommer även att lindra konsekvenserna av fördelningsmodellen och skapa en mjuk övergång, säger Gert-Inge Andersson.

  • Alf Ehn