25 mar 2014 14:50

23 jan 2015 14:33

Förhandlingsexpert gav värdefulla tips

Med rätt förhandlingsteknik finns stora pengar att spara.
Experten Bo Gustafsson besökte sin hemstad för att ge värdefulla råd till företagare i Mariestad.

Ända sedan 1982 har Bo Gustafsson genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling. Parallellt har 65-åringen via sitt företag BFG Affärsutveckling gett små som stora företag experthjälp vid förhandlingsbordet.

Bo Gustafsson behärskar den svåra konsten att vara framgångsrik i pressade situationer.

– Efter 32 år i branschen har jag fått mycket erfarenhet som företag kan utnyttja. Svenskar är generellt sett aningslösa och tafatta under förhandlingar. Jag vill öka förståelsen för hur viktig förhandlingsförmågan är för att upprätthålla vinstmarginaler och utveckla verksamheterna på ett professionellt sätt, säger han.

Gustafsson bor sedan länge i Stockholmsområdet. Han är född och uppvuxen i Mariestad, men flyttade till huvudstaden redan som 18-åring.

”Ingen snällhetstävling”

– Jag har ett torp i Sjöängen sedan många år tillbaka, så jag besöker Mariestad emellanåt. Det känns meningsfullt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till hemkommunen.

På tisdagens lunchmöte på Stadshotellet var en rad företagare inbjudna till Bo Gustafssons föreläsning.

– Jag brukar fråga dem om de kan bli tio procent bättre vid förhandlingsbordet. När de börjar tänka efter inser många att de fortfarande har mycket kvar att lära, säger han och fortsätter:

– Affärsförhandling är ingen snällhetstävling, utan det handlar om att vara tuff och tydlig. I slutändan handlar min utbildning om att lyfta förmågan att förhandla på ett skickligt sätt.

Bo Gustafsson planerar att hålla i fler utbildningar i Västra Götalandsregionen under 2014.

Ända sedan 1982 har Bo Gustafsson genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling. Parallellt har 65-åringen via sitt företag BFG Affärsutveckling gett små som stora företag experthjälp vid förhandlingsbordet.

Bo Gustafsson behärskar den svåra konsten att vara framgångsrik i pressade situationer.

– Efter 32 år i branschen har jag fått mycket erfarenhet som företag kan utnyttja. Svenskar är generellt sett aningslösa och tafatta under förhandlingar. Jag vill öka förståelsen för hur viktig förhandlingsförmågan är för att upprätthålla vinstmarginaler och utveckla verksamheterna på ett professionellt sätt, säger han.

Gustafsson bor sedan länge i Stockholmsområdet. Han är född och uppvuxen i Mariestad, men flyttade till huvudstaden redan som 18-åring.

”Ingen snällhetstävling”

– Jag har ett torp i Sjöängen sedan många år tillbaka, så jag besöker Mariestad emellanåt. Det känns meningsfullt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till hemkommunen.

På tisdagens lunchmöte på Stadshotellet var en rad företagare inbjudna till Bo Gustafssons föreläsning.

– Jag brukar fråga dem om de kan bli tio procent bättre vid förhandlingsbordet. När de börjar tänka efter inser många att de fortfarande har mycket kvar att lära, säger han och fortsätter:

– Affärsförhandling är ingen snällhetstävling, utan det handlar om att vara tuff och tydlig. I slutändan handlar min utbildning om att lyfta förmågan att förhandla på ett skickligt sätt.

Bo Gustafsson planerar att hålla i fler utbildningar i Västra Götalandsregionen under 2014.