24 mar 2014 06:00

07 jan 2015 12:10

Tidigare krogägare stämd på miljonbelopp

Ett livsmedelsföretag i Jönköping har skickat en stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt riktad mot en 42-årig Skövdebo som tidigare hade en krog i centrala Mariestad.

Livsmedelsföretaget yrkar att 42-åringen ska betala 126 439 kronor plus ränta för obetalda fakturor.

42-åringen var styrelseledamot i Mariestads Nöjespalats AB under senare delen av 2008.

Jönköpingsföretaget hävdar att 42-åringen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen och att han borde ha agerat enligt denna lag när skulderna uppgick till drygt en miljon kronor.

Mariestads Nöjespalats AB försattes i konkurs i september 2009.

Ett livsmedelsföretag i Jönköping har skickat en stämningsansökan till Skaraborgs tingsrätt riktad mot en 42-årig Skövdebo som tidigare hade en krog i centrala Mariestad.

Livsmedelsföretaget yrkar att 42-åringen ska betala 126 439 kronor plus ränta för obetalda fakturor.

42-åringen var styrelseledamot i Mariestads Nöjespalats AB under senare delen av 2008.

Jönköpingsföretaget hävdar att 42-åringen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen och att han borde ha agerat enligt denna lag när skulderna uppgick till drygt en miljon kronor.

Mariestads Nöjespalats AB försattes i konkurs i september 2009.