20 mar 2014 14:31

07 jan 2015 11:56

Stadslekpark växer fram

Nationaldagen blir på flera sätt en händelserik dag i Mariestad. Förutom att Esplanaden får ett rejält lyft ska även offentliga toaletter samt del ett av temalakparken i Stadsparken invigas.

Planarkitekt Adam Johansson informerade i veckan politikerna i kommunstyrelsen om arbetet med temalekplatsen.

– Målgruppen är barn i förskoleklass och inriktningen är lärande lek, berättade Johansson.

Lekplatsen kommer att delas in i fyra olika rum:

• Hinderbanan

• Djurparken

• Sand- och vattenleken

• Trädgården.

– Allt har en tydlig inriktning som är kopplat till visionen, sa Adam Johansson.

Två träd behöver fällas, de kommer också att utgöra en del av lekplatsen som har temat ”organiskt”. Kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Något som väckte en osäkerhet på kommunstyrelsen är flytten av utescenen i Stadsparken. Kommunchefen Lars Arvidsson fick därför i uppdrag att se vad som tidigare beslutats.

Nationaldagen blir på flera sätt en händelserik dag i Mariestad. Förutom att Esplanaden får ett rejält lyft ska även offentliga toaletter samt del ett av temalakparken i Stadsparken invigas.

Planarkitekt Adam Johansson informerade i veckan politikerna i kommunstyrelsen om arbetet med temalekplatsen.

– Målgruppen är barn i förskoleklass och inriktningen är lärande lek, berättade Johansson.

Lekplatsen kommer att delas in i fyra olika rum:

• Hinderbanan

• Djurparken

• Sand- och vattenleken

• Trädgården.

– Allt har en tydlig inriktning som är kopplat till visionen, sa Adam Johansson.

Två träd behöver fällas, de kommer också att utgöra en del av lekplatsen som har temat ”organiskt”. Kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Något som väckte en osäkerhet på kommunstyrelsen är flytten av utescenen i Stadsparken. Kommunchefen Lars Arvidsson fick därför i uppdrag att se vad som tidigare beslutats.