17 mar 2014 17:12

23 jan 2015 14:33

Hertz om lärandets villkor

MARIESTAD: Många intressanta föreläsningar för gymnasielärare

780 gymnasielärare från Skaraborg hade en studiedag i Mariestad i går. Stefan Hertz två föreläsningar om konstruktivt ledarskap i klassrummet var populärast om man ser till hur snabbt de platserna bokades.

De flesta föreläsningarna tilldrog sig på Vadsbogymnasiet, men för att alla skulle få plats användes också teatern, Regionens hus, Trädgårdsskolan, Marieholmsskolan och församlingshemmet.

Lärarna hade ett digert program att välja och vraka i, här bara några av programpunkterna: Berättande och retorik, Kroppsspråk och ledarskap, Hjältar i historien och Språkmetodik.

Stefan Hertz från Västerhaninge har en mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan, men även som biträdande rektor och handledare. Han har även genomfört uppdragsutbildning för Lärarhögskolan i Stockholm. Sedan 2012 pratar han för lärare på heltid och förra året höll han 100 föreläsningar runt om i landet.

Förfina metoderna

I en kaffepaus fick MT en pratstund med Stefan Hertz och frågade hur den svenska undervisningssituationen kan bli bättre än vad PISA-rapporten gav vid handen.

– Det gäller att definiera klassrummet som en plats för lärande. Rasten ska inte in i det rummet. Det gäller att träna rutiner och skapa strukturer. Men det räcker inte bara med ordning och reda som en del tror.

– Som lärare måste jag också tänka på att alla elever ska hänga med, därför måste jag förfina mina metoder. Jag måste försöka förstå elevernas beteenden och bygga ett relationskapital.

Använd gruppen

Han påpekar det viktiga i att läraren kan erbjuda något intressant och att läraren ska se eleverna som personer och individer.

– Läraren måste också lära sig att nyttja gruppen som instrument, då skapas också pedagogisk tid. En duktig lärare har ett batteri av pedagogiska modeller.

Stefan Hertz anser att det är viktigt att utveckla ledarskapet i dessa dagar.

– En chef har en formell position, ett mandat från ledningen att bestämma över en grupp individer. Men en ledare behöver inte det, utan har gruppens mandat att leda.

– En grupp söker alltid en ledare. Och om den formella inte uppfyller gruppens krav och önskemål utser gruppen en informell ledare.

De flesta föreläsningarna tilldrog sig på Vadsbogymnasiet, men för att alla skulle få plats användes också teatern, Regionens hus, Trädgårdsskolan, Marieholmsskolan och församlingshemmet.

Lärarna hade ett digert program att välja och vraka i, här bara några av programpunkterna: Berättande och retorik, Kroppsspråk och ledarskap, Hjältar i historien och Språkmetodik.

Stefan Hertz från Västerhaninge har en mångårig erfarenhet som lärare i grundskolan, men även som biträdande rektor och handledare. Han har även genomfört uppdragsutbildning för Lärarhögskolan i Stockholm. Sedan 2012 pratar han för lärare på heltid och förra året höll han 100 föreläsningar runt om i landet.

Förfina metoderna

I en kaffepaus fick MT en pratstund med Stefan Hertz och frågade hur den svenska undervisningssituationen kan bli bättre än vad PISA-rapporten gav vid handen.

– Det gäller att definiera klassrummet som en plats för lärande. Rasten ska inte in i det rummet. Det gäller att träna rutiner och skapa strukturer. Men det räcker inte bara med ordning och reda som en del tror.

– Som lärare måste jag också tänka på att alla elever ska hänga med, därför måste jag förfina mina metoder. Jag måste försöka förstå elevernas beteenden och bygga ett relationskapital.

Använd gruppen

Han påpekar det viktiga i att läraren kan erbjuda något intressant och att läraren ska se eleverna som personer och individer.

– Läraren måste också lära sig att nyttja gruppen som instrument, då skapas också pedagogisk tid. En duktig lärare har ett batteri av pedagogiska modeller.

Stefan Hertz anser att det är viktigt att utveckla ledarskapet i dessa dagar.

– En chef har en formell position, ett mandat från ledningen att bestämma över en grupp individer. Men en ledare behöver inte det, utan har gruppens mandat att leda.

– En grupp söker alltid en ledare. Och om den formella inte uppfyller gruppens krav och önskemål utser gruppen en informell ledare.

  • C. Lundh