17 mar 2014 10:50

07 jan 2015 11:56

Ny ordförande i Företagarna

När Företagarna Mariestad höll årsmöte på Vänergymnasiet valdes Björn Mossberg till ny ordförande.

Mossberg efterträder Claes-Henrik Martinsson som suttit som ordförande i sex år, dessförinnan var han sekreterare under ett antal år.

– Jag kände att det var dags att överlämna klubban och avböjde därför omval. Framöver kommer jag att aktivt finnas med i Företagarnas arbete i den omfattning som styrelsen önskar, säger Claes Henrik Martinsson.

Nye ordföranden Björn Mossberg driver egen konsultverksamhet med utgångspunkt från Mariestad. Innan han startade egen verksamhet har han lång erfarenhet av företagande, bland annat från ledande befattningar inom tillverkningsindustrin.

Företagarna styrelse 2014: ordförande Björn Mossberg, Mossberg Personinvest AB, vice ordförande Magnus Axelsson, Arkitekturum AB, Mikael Ohlsson, Alig Ventilation AB, Douglas Gustavsson, Skyltotryck AB, Kenny Johansson, KJ Trading AB (nyval), Jeanette Jarl, Bianco Vending AB, Anders Sundberg, Skyltotryck AB, Helen Källgård, LRF Konsult AB.

Föreningen har sedan några år tillbaka inga suppleanter utan alla är ordinarie ledamöter.

Revisor Ulf Larsson. Revisorsuppleant Göran Hellström. Valberedning: Claes-Henrik Martinsson, Brich Management Consulting AB, Anders Wallgren, Bygg-Anders AB och Per-Åke Westerberg.

Mossberg efterträder Claes-Henrik Martinsson som suttit som ordförande i sex år, dessförinnan var han sekreterare under ett antal år.

– Jag kände att det var dags att överlämna klubban och avböjde därför omval. Framöver kommer jag att aktivt finnas med i Företagarnas arbete i den omfattning som styrelsen önskar, säger Claes Henrik Martinsson.

Nye ordföranden Björn Mossberg driver egen konsultverksamhet med utgångspunkt från Mariestad. Innan han startade egen verksamhet har han lång erfarenhet av företagande, bland annat från ledande befattningar inom tillverkningsindustrin.

Företagarna styrelse 2014: ordförande Björn Mossberg, Mossberg Personinvest AB, vice ordförande Magnus Axelsson, Arkitekturum AB, Mikael Ohlsson, Alig Ventilation AB, Douglas Gustavsson, Skyltotryck AB, Kenny Johansson, KJ Trading AB (nyval), Jeanette Jarl, Bianco Vending AB, Anders Sundberg, Skyltotryck AB, Helen Källgård, LRF Konsult AB.

Föreningen har sedan några år tillbaka inga suppleanter utan alla är ordinarie ledamöter.

Revisor Ulf Larsson. Revisorsuppleant Göran Hellström. Valberedning: Claes-Henrik Martinsson, Brich Management Consulting AB, Anders Wallgren, Bygg-Anders AB och Per-Åke Westerberg.

  • Tomas Höglund