14 mar 2014 06:00

23 jan 2015 14:33

Läkarna uppmanas att anmäla fler

Återkallelser av körkort på grund av medicinska skäl ökade i landet med 23 procent mellan 2012 och 2013. Men Transportstyrelsen anser att läkarna skulle kunna ta ytterligare ansvar och anmäla ännu fler. I länet återkallades 717 körkort i fjol på grund av sjukdom.

I Sverige återkallades 8 854 körkort förra året på grund av medicinska skäl. 717 av dessa återkallades i Västra Götaland.

– Utöver dessa 717 återkallade vi ytterligare 732 körkort för att innehavarna inte inkommit med läkarintyg, berättar enhetschefen på Transportstyrelsen i Mariestad, Solveig Höög Persson.

Men att få in den senare kategorins körkort är inte alldeles enkelt. Först sänds ett föreläggande ut att de ska skicka in läkarintyg. Har detta inte skett mellan fyra och sex månader (olika tid för olika sjukdomar) får innehavaren ett beslut om att körkortet är indraget.

– Men detta måste delges. Vi startar med ett rekommenderat brev och i slutändan handlar det om delgivningsman. Men en försvarlig del av dem som vet att sådant är på gång är duktiga på att hålla sig undan, konstaterar Solveig Höög Persson som jobbat med körkortsfrågor i drygt 40 år.

Demens och stroke

Hennes generaldirektör skrev för en tid sedan en debattartikel där han ansåg att fler körkort borde återkallas. Han pekade exempelvis på att cirka 55 000 svenskar varje år får demens eller stroke, sjukdomar som allvarligt påverkar förmågan att köra bil.

– Visserligen ser vi en ökning av återkallelser men sett till hur många som faktiskt insjuknar är det uppenbart att det inte är tillräckligt, anser Staffan Widlert och pekar på läkarnas skyldighet numera att anmäla olämpliga förare till Transportstyrelsen.

Ingen maxålder

Alkoholism, synproblem och svår diabetes är andra exempel på riskfaktorer i trafiken han nämner i artikeln. Widlert ser faror med en alltmer åldrande befolkning och fler äldre sjuka som kör bil. Men han vill ändå inte ha körprov för äldre, eller en maxålder för körkort.

– De flesta äldre klarar att köra bil galant och det vanligaste är att man själv känner att man inte ska köra bil längre, säger han.

Tappad livsglädje

Solveig Höög Persson har förståelse för att en återkallelse kan innebära att den enskilde tappar både livslust och livsglädje när det fria bilåkandet upphör.

– Men samtidigt är den sjuke kanske en potentiell dödsmaskin ute i trafiken; en fara för sig själv och för andra.

Tipsar om blankett

Hon tycker att läkare skulle hämta hem en blankett från Transportstyrelsens hemsida som handlar om att man frivilligt skickar in sitt körkort.

– Då kan läkare och patient diskutera detta tillsammans. Det känns kanske inte lika skamligt när patienten själv får ta initiativet.

I Sverige återkallades 8 854 körkort förra året på grund av medicinska skäl. 717 av dessa återkallades i Västra Götaland.

– Utöver dessa 717 återkallade vi ytterligare 732 körkort för att innehavarna inte inkommit med läkarintyg, berättar enhetschefen på Transportstyrelsen i Mariestad, Solveig Höög Persson.

Men att få in den senare kategorins körkort är inte alldeles enkelt. Först sänds ett föreläggande ut att de ska skicka in läkarintyg. Har detta inte skett mellan fyra och sex månader (olika tid för olika sjukdomar) får innehavaren ett beslut om att körkortet är indraget.

– Men detta måste delges. Vi startar med ett rekommenderat brev och i slutändan handlar det om delgivningsman. Men en försvarlig del av dem som vet att sådant är på gång är duktiga på att hålla sig undan, konstaterar Solveig Höög Persson som jobbat med körkortsfrågor i drygt 40 år.

Demens och stroke

Hennes generaldirektör skrev för en tid sedan en debattartikel där han ansåg att fler körkort borde återkallas. Han pekade exempelvis på att cirka 55 000 svenskar varje år får demens eller stroke, sjukdomar som allvarligt påverkar förmågan att köra bil.

– Visserligen ser vi en ökning av återkallelser men sett till hur många som faktiskt insjuknar är det uppenbart att det inte är tillräckligt, anser Staffan Widlert och pekar på läkarnas skyldighet numera att anmäla olämpliga förare till Transportstyrelsen.

Ingen maxålder

Alkoholism, synproblem och svår diabetes är andra exempel på riskfaktorer i trafiken han nämner i artikeln. Widlert ser faror med en alltmer åldrande befolkning och fler äldre sjuka som kör bil. Men han vill ändå inte ha körprov för äldre, eller en maxålder för körkort.

– De flesta äldre klarar att köra bil galant och det vanligaste är att man själv känner att man inte ska köra bil längre, säger han.

Tappad livsglädje

Solveig Höög Persson har förståelse för att en återkallelse kan innebära att den enskilde tappar både livslust och livsglädje när det fria bilåkandet upphör.

– Men samtidigt är den sjuke kanske en potentiell dödsmaskin ute i trafiken; en fara för sig själv och för andra.

Tipsar om blankett

Hon tycker att läkare skulle hämta hem en blankett från Transportstyrelsens hemsida som handlar om att man frivilligt skickar in sitt körkort.

– Då kan läkare och patient diskutera detta tillsammans. Det känns kanske inte lika skamligt när patienten själv får ta initiativet.

  • C. Lundh