12 mar 2014 10:31

07 jan 2015 12:09

Förskolans lokaler blir bostäder

Lokalerna som i närmare 30 år inhyst Granatens förskola på Dalripevägen, kommer att byggas om till fem bostadsrättslägenheter. Beslutet följer den överenskommelse som tecknades mellan kommunen och bostadsrättsföreningen på 1980-talet om att lokalerna ska återställas till bostäder då de inte längre används till förskola. När ombyggnationen är klar kommer lägenheterna att säljas.

Verksamheten vid Granatens förskola upphörde i samband med att förskolan Kompassen vid Marieholm invigdes i höstas.

Lokalerna som i närmare 30 år inhyst Granatens förskola på Dalripevägen, kommer att byggas om till fem bostadsrättslägenheter. Beslutet följer den överenskommelse som tecknades mellan kommunen och bostadsrättsföreningen på 1980-talet om att lokalerna ska återställas till bostäder då de inte längre används till förskola. När ombyggnationen är klar kommer lägenheterna att säljas.

Verksamheten vid Granatens förskola upphörde i samband med att förskolan Kompassen vid Marieholm invigdes i höstas.