11 mar 2014 20:13

07 jan 2015 12:09

Regler för uteserveringar blev för stränga

Miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska och kvalitets- och hållbarhetsenheten har tillsammans tagit fram en skrift med det nya namnet "råd och regler för utformning av uteserveringar" i MTG-kommunerna.

En alldeles för tuff upptrappning mot tidigare regler anser politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterar ärendet.

– Reglerna får inte vara så snäva att det blir alldeles för svåra att efterleva, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Utgångspunkten för det nya dokumentet är:

• Att de olika uteserveringarna ska få så lika förutsättningar som möjligt.

• Utryckningsfordon ska kunna ta sig fram.

• Följa gällande nationella regler och lagar.

• Alla ska känna sig välkomna.

Men tjänstemännen får alltså bakläxa. Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) är tydlig med vikten av ett levande centrum på somrarna.

– Vi vill ha fler uteserveringar, inte färre. Det nya regelverket skulle i stort sett omöjliggjort större uteserveringar. Det måste till en helhetsbild för hela centrum.

För ett par år sedan fanns planer på att erbjuda krögarna plats på Gamla torget i Mariestad under sommaren. Det är inte längre aktuellt.

En alldeles för tuff upptrappning mot tidigare regler anser politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterar ärendet.

– Reglerna får inte vara så snäva att det blir alldeles för svåra att efterleva, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Utgångspunkten för det nya dokumentet är:

• Att de olika uteserveringarna ska få så lika förutsättningar som möjligt.

• Utryckningsfordon ska kunna ta sig fram.

• Följa gällande nationella regler och lagar.

• Alla ska känna sig välkomna.

Men tjänstemännen får alltså bakläxa. Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) är tydlig med vikten av ett levande centrum på somrarna.

– Vi vill ha fler uteserveringar, inte färre. Det nya regelverket skulle i stort sett omöjliggjort större uteserveringar. Det måste till en helhetsbild för hela centrum.

För ett par år sedan fanns planer på att erbjuda krögarna plats på Gamla torget i Mariestad under sommaren. Det är inte längre aktuellt.