10 mar 2014 14:47

07 jan 2015 11:56

Torsöbyggande överklagat - igen

I september 2013 beslutade Mariestads kommunfullmäktige att anta detaljplanerna för en exploatering av norra och södra Tjörnudden. Nio hus är planerade i området som ligger på den västra delen av Torsö, vid Brommösund.

Fem personer överklagade kommunens beslut om antagande av detaljplanerna till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog samtliga överklaganden och noterade att planprocessen inte har några formella brister som medför att detaljplanerna ska upphävas. Länsstyrelsen ansåg att utifrån allmänna intressen ligger det inom ramen för kommunens handlingsfrihet att anta planerna och att skälig hänsyn tagits till enskilda intressen.

Länsstyrelsens beslut har den 6 mars överklagats av två av de fem personerna till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Fem personer överklagade kommunens beslut om antagande av detaljplanerna till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslog samtliga överklaganden och noterade att planprocessen inte har några formella brister som medför att detaljplanerna ska upphävas. Länsstyrelsen ansåg att utifrån allmänna intressen ligger det inom ramen för kommunens handlingsfrihet att anta planerna och att skälig hänsyn tagits till enskilda intressen.

Länsstyrelsens beslut har den 6 mars överklagats av två av de fem personerna till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.