07 mar 2014 10:50

07 jan 2015 11:56

Sänkt avgift i Ekuddenhamnen

Sedan Ekuddenhamnen färdigställdes för sex år sedan har knappt hälften av de cirka 100 båtplatserna varit uthyrda.

Nu väljer tekniska nämnden att sänka priset med 800 kronor för att locka båtägare. Justeringen innebär att priset för en tremetersplats blir 3 994 kronor, för en 4,5-metersplats 5 704 kronor.

– Vi hoppas att prissäkningen ska ge positiv effekt. Med mer platser uthyrda blir det automatiskt mer folk i rörelse i hamnen, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Nu väljer tekniska nämnden att sänka priset med 800 kronor för att locka båtägare. Justeringen innebär att priset för en tremetersplats blir 3 994 kronor, för en 4,5-metersplats 5 704 kronor.

– Vi hoppas att prissäkningen ska ge positiv effekt. Med mer platser uthyrda blir det automatiskt mer folk i rörelse i hamnen, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden.