06 mar 2014 14:28

07 jan 2015 12:09

Känsliga brev hamnade fel

Två av socialtjänstens klienter fick sekretessbelagda uppgifter som gällde någon annan skickade till sig. Felet uppdagades när en av klienterna berättade för en socialsekreterare att hon fått ett brev med felaktigt innehåll.

Misstaget bottnade i att två protokoll förväxlats och skickats i väg till fel personer. Åtta dagar efter att breven skickades var de tillbaka på socialkontoret igen.

Eftersom breven innehöll sekretessbelagda uppgifter ser Mariestads kommun allvarligt på händelsen och har anmält den enligt Lex Sarah. Ansvarig enhetschef föreslår nu att rutinerna ändras så att två personer är med när protokollen skickas, och att tid avsätts för den arbetsuppgiften.

Två av socialtjänstens klienter fick sekretessbelagda uppgifter som gällde någon annan skickade till sig. Felet uppdagades när en av klienterna berättade för en socialsekreterare att hon fått ett brev med felaktigt innehåll.

Misstaget bottnade i att två protokoll förväxlats och skickats i väg till fel personer. Åtta dagar efter att breven skickades var de tillbaka på socialkontoret igen.

Eftersom breven innehöll sekretessbelagda uppgifter ser Mariestads kommun allvarligt på händelsen och har anmält den enligt Lex Sarah. Ansvarig enhetschef föreslår nu att rutinerna ändras så att två personer är med när protokollen skickas, och att tid avsätts för den arbetsuppgiften.