03 mar 2014 19:36

07 jan 2015 12:09

Dewani ska utlämnas

Shrien Dewani, som misstänks ligga bakom mordet på Anni Hindocha, ska utlämnas till Sydafrika.

Under måndagen prövade High Court i London hans överklagan kring utlämnandet. Den avslogs och hans nekas även att överklaga till en högre instans, Supreme Court.

Anni Hindocha mördades under parets smekmånad i Sydafrika i november 2010.

Dewani har genom sina advokater hävdat att han inte är tillräckligt frisk för att utlämnas till Sydafrika för rättegång.

– Nu ska utlämnandet ske inom 28 dagar och det har vi sett fram emot länge. Rättegång beräknas i så fall komma i gång i december och januari, säger Ashok Hindocha, farbror till mördade Anni.

Under måndagen prövade High Court i London hans överklagan kring utlämnandet. Den avslogs och hans nekas även att överklaga till en högre instans, Supreme Court.

Anni Hindocha mördades under parets smekmånad i Sydafrika i november 2010.

Dewani har genom sina advokater hävdat att han inte är tillräckligt frisk för att utlämnas till Sydafrika för rättegång.

– Nu ska utlämnandet ske inom 28 dagar och det har vi sett fram emot länge. Rättegång beräknas i så fall komma i gång i december och januari, säger Ashok Hindocha, farbror till mördade Anni.