28 feb 2014 19:30

07 jan 2015 11:55

Projekt kring sjön Östen

Buskvegetationen breder ut sig och översvämningsmygg orsakar stora problem för djur och boende kring sjön Östen. Länsstyrelsen stöttar nu bygden i ett samverkansprojekt.

I samverkansprojektet fungerar personal från länsstyrelsen som en resurs för grupper av människor på landsbygden som vill arbeta mot gemensamma mål. Vid Östen är projektets inriktning förbättrad landskapsskötsel, tillgänglighet och en attraktiv bygd med mindre mygg, säger länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Att ha betesdjur eller att slå strandängarna runt sjön är en utmaning. Vattennivån kan ändras mycket snabbt och vissa år är myggen en plåga för både djur och människor.

– Vi arbetar bland annat tillsammans med Östens myggförening för att stötta dem i deras ambitioner att få till åtgärder för att minska myggen, vilket flera gånger går hand i hand med vad lantbrukarna vill, säger Karin Hante, projektledare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Att underlätta för projektdeltagare att i samverkan sätta upp gemensamma mål är i sig en viktig åtgärd. Under 2014 fokuserar projektet på att tillsammans hitta de gemensamma målen.

– Behovet av samverkan är tydligt. Östen ingår i tre kommuner – Mariestad, Skövde, Töreboda och det finns många aktiva föreningar, engagerade lantbrukare och markägare.

I samverkansprojektet fungerar personal från länsstyrelsen som en resurs för grupper av människor på landsbygden som vill arbeta mot gemensamma mål. Vid Östen är projektets inriktning förbättrad landskapsskötsel, tillgänglighet och en attraktiv bygd med mindre mygg, säger länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Att ha betesdjur eller att slå strandängarna runt sjön är en utmaning. Vattennivån kan ändras mycket snabbt och vissa år är myggen en plåga för både djur och människor.

– Vi arbetar bland annat tillsammans med Östens myggförening för att stötta dem i deras ambitioner att få till åtgärder för att minska myggen, vilket flera gånger går hand i hand med vad lantbrukarna vill, säger Karin Hante, projektledare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Att underlätta för projektdeltagare att i samverkan sätta upp gemensamma mål är i sig en viktig åtgärd. Under 2014 fokuserar projektet på att tillsammans hitta de gemensamma målen.

– Behovet av samverkan är tydligt. Östen ingår i tre kommuner – Mariestad, Skövde, Töreboda och det finns många aktiva föreningar, engagerade lantbrukare och markägare.