26 feb 2014 10:33

23 jan 2015 14:32

Dråpdomen på nio års fängelse - HD tar inte upp fallet

Högsta domstolen meddelar inget prövningstillstånd för den 44-årige man som dömts till nio års fängelse för dråp av Risto Keskisarja i september månad.

Det var den 20 september som Risto Keskisarja, 46, dödades med ett knivhugg i bröstet i samband med ett bråk utanför sin bostad i centrala Mariestad.

En 44-årig man, som är finsk medborgare, hävdade att hugget delats ut i nödvärn. Tingsrätten dömde mannen till sju års fängelse för dråp.

Göta hovrätt skärpte straffet till nio års fängelse efter ett överklagande från både 44-åringen och åklagaren. Enligt Göta hovrätt ska 44-åringen ska betala 60 000 kronor, plus ränta, i skadestånd till en efterlevande dotter.

Den dråpdömde mannen överklagade till Högsta domstolen (HD).

Står fast

Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Hovrättens avgörande står därmed fast.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen, utöver detta får prövningstillstånd endast meddelas när det finns synnerliga skäl.

Det var den 20 september som Risto Keskisarja, 46, dödades med ett knivhugg i bröstet i samband med ett bråk utanför sin bostad i centrala Mariestad.

En 44-årig man, som är finsk medborgare, hävdade att hugget delats ut i nödvärn. Tingsrätten dömde mannen till sju års fängelse för dråp.

Göta hovrätt skärpte straffet till nio års fängelse efter ett överklagande från både 44-åringen och åklagaren. Enligt Göta hovrätt ska 44-åringen ska betala 60 000 kronor, plus ränta, i skadestånd till en efterlevande dotter.

Den dråpdömde mannen överklagade till Högsta domstolen (HD).

Står fast

Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Hovrättens avgörande står därmed fast.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen, utöver detta får prövningstillstånd endast meddelas när det finns synnerliga skäl.

  • Per Warvlin