25 feb 2014 11:07

07 jan 2015 12:09

Nej till bredare strömledning

Ägarna till två fastigheter utanför Lyrestad får rätt av mark- och miljödomstolen.

I juli förra året gjorde fastighetsägarna en överklagan mot lantmäteriets beslut att låta Fortum distribution AB bredda starkströmsledningar som korsar fastigheterna från 35 till 40 meter. Anledningen till överklagan ska ha varit den negativa påverkan på skogsbruket och boendemiljön som breddningen skulle innebära.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt beslutar nu att upphäva lantmäteriets beslut. Fortum har gått med på beslutet och ska ersätta fastighetsägarna för deras rättegångskostnader med drygt 70 000 kronor.

I juli förra året gjorde fastighetsägarna en överklagan mot lantmäteriets beslut att låta Fortum distribution AB bredda starkströmsledningar som korsar fastigheterna från 35 till 40 meter. Anledningen till överklagan ska ha varit den negativa påverkan på skogsbruket och boendemiljön som breddningen skulle innebära.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt beslutar nu att upphäva lantmäteriets beslut. Fortum har gått med på beslutet och ska ersätta fastighetsägarna för deras rättegångskostnader med drygt 70 000 kronor.