23 feb 2014 16:05

23 jan 2015 14:32

Stora Ek och Boterstena säljs på exekutiv auktion

Ragnar Utnes fastigheter, Stora Ek och Boterstena är ute på exekutiv auktion.
Norrmannen har inte lyckats få rätsida på sina ekonomiska bekymmer.

Som MT tidigare har berättat, har storbonden, Ragnar Utne haft stora ekonomiska problem. I höstas hade han skulder på minst 191 miljoner kronor.

I oktober planerade kronofogden försäljning av Utnes fastigheter. Nu har myndigheten lagt ut både Stora Ek och Boterstena på exekutiv auktion.

Marknadsvärdet för Boterstena 6:1 är satt till 150 miljoner kronor och Stora Ek 5:1 har enligt kronofogdens ett marknadsvärde på 140 miljoner kronor.

Boterstena 6:1 består av fyra gårdscentrum, där tre av dem innefattar både bostäder och ekonomibyggnader, medan ett av dem enbart har ekonomibyggnader. Marken till fastigheten omfattar areal på 1111 hektar varav 230 hektar är skog och cirka 845 är åkermark. Utöver det finns 30 hektar övrig mark och fem vatten i ån Tidan.

Den anrika herrgården, Stora Ek omfattar bland annat sju bostadsbyggnader och tomter med tillhörande ekonomibyggnader. Totalt räknas fastighetens areal till cirka 1269 hektar som är fördelat på 749 hektar skog, 458 hektar åkermark samt 44 hektar övrig mark och vattenareal om sex hektar.

I nuläget omfattas inte norrmannens hyreshus i Mariestad centrum (Lejonen 1 och 2, Örnen 2) av kronofogdens försäljning.

18 mars är datumet när framtiden för Stora Ek och Boterstena ska avgöras, den 3 och 4 mars sker visning av båda fastigheterna.

Trodde på lösning

69-årige Ragnar Utne hoppades på en lösning under hösten, men hans förhoppningar föll inte in.

– Jag har en lösning och väntar på att få in pengar från Schweiz, Spanien, London, Asien och Afrika. Jag ska betala kronofogden och sedan en större summa till Danske Bank, sade 69-åringen till MT i slutet av oktober.

Så blev det alltså inte och storbondens ekonomiska bekymmer har resulterat i ägarbyte för två av hans stora fastigheter.

Anledningen till att Skaraborgs största privata lantbrukare har fått problem menar han själv beror på att han blev lurad i samband med ett kontantköp av amerikanska statsobligationer för 72 miljoner koronor.

Den största skulden har han till Danske Bank. I slutet av maj 2013 delgavs han ett betalningsförläggande på 175 miljoner kronor från banken.

Den summan skulle ha betalats senast 4 juni förra året. Då detta inte gjordes lämnades bankens fordran över till kronofogden.

Som MT tidigare har berättat, har storbonden, Ragnar Utne haft stora ekonomiska problem. I höstas hade han skulder på minst 191 miljoner kronor.

I oktober planerade kronofogden försäljning av Utnes fastigheter. Nu har myndigheten lagt ut både Stora Ek och Boterstena på exekutiv auktion.

Marknadsvärdet för Boterstena 6:1 är satt till 150 miljoner kronor och Stora Ek 5:1 har enligt kronofogdens ett marknadsvärde på 140 miljoner kronor.

Boterstena 6:1 består av fyra gårdscentrum, där tre av dem innefattar både bostäder och ekonomibyggnader, medan ett av dem enbart har ekonomibyggnader. Marken till fastigheten omfattar areal på 1111 hektar varav 230 hektar är skog och cirka 845 är åkermark. Utöver det finns 30 hektar övrig mark och fem vatten i ån Tidan.

Den anrika herrgården, Stora Ek omfattar bland annat sju bostadsbyggnader och tomter med tillhörande ekonomibyggnader. Totalt räknas fastighetens areal till cirka 1269 hektar som är fördelat på 749 hektar skog, 458 hektar åkermark samt 44 hektar övrig mark och vattenareal om sex hektar.

I nuläget omfattas inte norrmannens hyreshus i Mariestad centrum (Lejonen 1 och 2, Örnen 2) av kronofogdens försäljning.

18 mars är datumet när framtiden för Stora Ek och Boterstena ska avgöras, den 3 och 4 mars sker visning av båda fastigheterna.

Trodde på lösning

69-årige Ragnar Utne hoppades på en lösning under hösten, men hans förhoppningar föll inte in.

– Jag har en lösning och väntar på att få in pengar från Schweiz, Spanien, London, Asien och Afrika. Jag ska betala kronofogden och sedan en större summa till Danske Bank, sade 69-åringen till MT i slutet av oktober.

Så blev det alltså inte och storbondens ekonomiska bekymmer har resulterat i ägarbyte för två av hans stora fastigheter.

Anledningen till att Skaraborgs största privata lantbrukare har fått problem menar han själv beror på att han blev lurad i samband med ett kontantköp av amerikanska statsobligationer för 72 miljoner koronor.

Den största skulden har han till Danske Bank. I slutet av maj 2013 delgavs han ett betalningsförläggande på 175 miljoner kronor från banken.

Den summan skulle ha betalats senast 4 juni förra året. Då detta inte gjordes lämnades bankens fordran över till kronofogden.

  • Johanna Drath

Stora Ek 5:1

Areal: 1269,2 ha landareal digital mätning.

Skogsmark: 747,6 ha.

Skogsimpediment 19,9 ha.

Åker: 458,2 ha.

Övrig mark: 43,5 ha.

Vatten: 6,1 ha.

Källa: Kronofogden

Boterstena 6:1

Areal: 1111 ha landareal digital mätning.

Skogsmark: 230,4 ha.

Skogsimpediment: 9,4 ha.

Åker: 844,9 ha.

Övrig mark: 26,3 ha.

Vatten: 5,6 ha.

Källa: Kronofogden