21 feb 2014 15:26

23 jan 2015 14:32

Kan landets poliser Pusta ut nu?

... närpolisbefäl Lennart Almqvist på Mariestadspolisen apropå att rikspolischefen Bengt Svensson beslutat lägga ned det starkt kritiserade IT-systemet Pust Siebel som används för att rapportera in brott.

– Det var ju inte helt oväntat. Det är alla poliser på ingripandeverksamheten som drabbats av det här; poliserna i bilarna plus vi som granskar och leder förundersökningarna, inre befäl och närpolisbefäl.

Vad är det främsta problemet med detta system som nu ska slängas på soptippen och som kan ha kostat skattebetalarna drygt 120 miljoner kronor?

– Det är väldigt användarovänligt och rent tekniskt makalöst undermåligt. Det tar extremt lång tid.

Tanken var ju också att poliserna skulle börja skriva i sina datorer ute på brottsplatserna, i bilarna...

– Av mina 150 senaste förundersökningar som gått till åklagare har inte en enda initierats och börjat skrivas på ute på brottsplats. Det kanske säger en del...

Kan rikspolischef Bengt Svensson sitta kvar? Han har ju erkänt att han är högst ansvarig för Pust?

– Den frågan vill jag nog inte besvara, men visst är det ett stort fiasko för polisledningen. Av och till har det uppifrån kommit propåer om hur förträffligt systemet är, medan varje polis ute i verksamheten vet hur dåligt det egentligen fungerar.

– Det var ju inte helt oväntat. Det är alla poliser på ingripandeverksamheten som drabbats av det här; poliserna i bilarna plus vi som granskar och leder förundersökningarna, inre befäl och närpolisbefäl.

Vad är det främsta problemet med detta system som nu ska slängas på soptippen och som kan ha kostat skattebetalarna drygt 120 miljoner kronor?

– Det är väldigt användarovänligt och rent tekniskt makalöst undermåligt. Det tar extremt lång tid.

Tanken var ju också att poliserna skulle börja skriva i sina datorer ute på brottsplatserna, i bilarna...

– Av mina 150 senaste förundersökningar som gått till åklagare har inte en enda initierats och börjat skrivas på ute på brottsplats. Det kanske säger en del...

Kan rikspolischef Bengt Svensson sitta kvar? Han har ju erkänt att han är högst ansvarig för Pust?

– Den frågan vill jag nog inte besvara, men visst är det ett stort fiasko för polisledningen. Av och till har det uppifrån kommit propåer om hur förträffligt systemet är, medan varje polis ute i verksamheten vet hur dåligt det egentligen fungerar.

  • C. Lundh