21 feb 2014 12:25

07 jan 2015 11:55

JO-anmälan mot Johannesbergs anstalt

En intagen på Johannesberg har lämnat en anmälan mot anstalten för deras hantering av telefoni. Den intagne har, enligt anmälan, inte fått telefonnumret till sin dotter eller sin förtroendeman, som är vald av kriminalvården, godkända. Detta trots att han tidigare på anstalt med högsta säkerhet fått telefonnumren godkända. I anmälan uppmanar den intagne JO att göra en utredning och säger att det här är ”vardagsmat” på anstalten.

En intagen på Johannesberg har lämnat en anmälan mot anstalten för deras hantering av telefoni. Den intagne har, enligt anmälan, inte fått telefonnumret till sin dotter eller sin förtroendeman, som är vald av kriminalvården, godkända. Detta trots att han tidigare på anstalt med högsta säkerhet fått telefonnumren godkända. I anmälan uppmanar den intagne JO att göra en utredning och säger att det här är ”vardagsmat” på anstalten.