05 feb 2014 13:59

07 jan 2015 12:08

"Vi forsätter att vaccinera"

Det sägs att februari är den månad när influensan slå till som hårdast.
Förra året noterade Försäkringskassan rekord för antalet vabbtimmar, men än verkar läget vara lugnt i Mariestad.
– Vi får en del samtal till rådgivningen, men vilka som har influensan är svårt att säga, säger Annika Pettersson vid Kinnekullehälsan.

Med bara dagar kvar till sportlov slå årets influensa till med allt större kraft och det går fort. Den som smittas blir ofta sjuk inom ett par timmar. Med feber, värk i kroppen, snuva och hosta blir de insjuknade sängliggande i flera dagar.

Antalet inrapporterade fall i Sverige började öka redan i mitten av januari, men då handlade det först och främst om Norrland, i synnerhet Västerbotten.

På flera arbetsplatser runt om i Mariestad ökar sjukskrivningarna, men på Kinnekullehälsan märks influensan inte anmärkningsvärt.

– Jag kan inte påstå att vi har märkt någon jätteskillnad den sista veckan. Vi får in en hel del samtal till rådgivningen där de som ringer är väldigt förkylda, men det är svårt att veta hur många som har influensa av dem, säger Annika Pettersson vid Kinnekullehälsan.

Kommer med kylan

Influensavirus trivs som bäst när det är kallt och torrt väder. Det gör att partiklarna flyger längre när man hosta och nyser. I och med att det har varit kallare under de senaste veckorna även i södra Sverige ökar också antalet insjuknade i årets influensa.

– Vi forsätter att vaccinera enligt dem rekommendationer vi får från folkhälsomyndigheten, säger Pettersson.

Med bara dagar kvar till sportlov slå årets influensa till med allt större kraft och det går fort. Den som smittas blir ofta sjuk inom ett par timmar. Med feber, värk i kroppen, snuva och hosta blir de insjuknade sängliggande i flera dagar.

Antalet inrapporterade fall i Sverige började öka redan i mitten av januari, men då handlade det först och främst om Norrland, i synnerhet Västerbotten.

På flera arbetsplatser runt om i Mariestad ökar sjukskrivningarna, men på Kinnekullehälsan märks influensan inte anmärkningsvärt.

– Jag kan inte påstå att vi har märkt någon jätteskillnad den sista veckan. Vi får in en hel del samtal till rådgivningen där de som ringer är väldigt förkylda, men det är svårt att veta hur många som har influensa av dem, säger Annika Pettersson vid Kinnekullehälsan.

Kommer med kylan

Influensavirus trivs som bäst när det är kallt och torrt väder. Det gör att partiklarna flyger längre när man hosta och nyser. I och med att det har varit kallare under de senaste veckorna även i södra Sverige ökar också antalet insjuknade i årets influensa.

– Vi forsätter att vaccinera enligt dem rekommendationer vi får från folkhälsomyndigheten, säger Pettersson.

  • Johanna Drath

Influensan i siffror

2012–2013 insjuknade mellan 640 000 och 1 800 000 personer i säsongsinfluensa i Sverige. Mörkertalet är dock stort eftersom många inte drabbas särskilt hårt. I år räknar experterna med att säsongen blir kortare, vilket kan leda till färre sjukdomsfall.

Källa: DN

Så sprids influensan

Influensasjukdomen orsakas av influensavirus. Vid influensainfektion finns smittämnet framförallt i svalget och övre luftvägarna och sprids främst genom luftburen aerosolsmitta, men kan även smitta via direktkontakt.

Källa: Folkhälsomyndigheten