31 jan 2014 14:02

23 jan 2015 14:31

High court avslog överklagande

High court i England har beslutat att Shrien Dewani ska utlämnas till Sydafrika för en rättegång kring mordet av Anni Hindocha.
– Äntligen kommer vi ett steg närmare rättvisan, säger hennes farbror Ashok Hindocha.

Mariestadsbördiga Anni Hindocha sköts ihjäl under sin smekmånad utanför Kapstaden i november 2010. Maken, 33-årige Shrien Dewani, förnekar all inblandning i mordet på sin fru. Åklagaren är däremot övertygad om att maken beställt mordet.

Dewani, som enligt läkare lider av posttraumatiskt stressyndrom, och hans advokater har hela tiden motsatt sig ett utlämnande till Sydafrika och har överklagat domstolsbeslut till högre instans.

Under fredagen fastslog High court tidigare domstolsbeslut, vilket innebär att Shrien Dewani alltså kan utlämnas till Sydafrika. Beslutet förutsätter att den sydafrikanska regeringen förbinder sig att återföra Dewani till Storbritannien om han inom en viss tid inte bedöms tillräckligt frisk för att kunna ställas inför rätta.

– Enligt min bedömning kommer han att bli utlämnad. Jag tror inte han har stora chanser att överklaga High courts beslut. Det skulle antagligen innebära att en ny process sätts i gång, säger Ashok Hindocha.

Enligt den information familjen Hindocha fått ska utlämningen ske den 14 februari.

– Vår förhoppning är att rättegången i Sydafrika sker så snart som möjligt. I över tre år har familjen kämpat för rättvisan och för få svar på vad som hände Anni, säger Ashok Hindocha.

Tidigare har tre män dömts för inblandning i mordet.

Mariestadsbördiga Anni Hindocha sköts ihjäl under sin smekmånad utanför Kapstaden i november 2010. Maken, 33-årige Shrien Dewani, förnekar all inblandning i mordet på sin fru. Åklagaren är däremot övertygad om att maken beställt mordet.

Dewani, som enligt läkare lider av posttraumatiskt stressyndrom, och hans advokater har hela tiden motsatt sig ett utlämnande till Sydafrika och har överklagat domstolsbeslut till högre instans.

Under fredagen fastslog High court tidigare domstolsbeslut, vilket innebär att Shrien Dewani alltså kan utlämnas till Sydafrika. Beslutet förutsätter att den sydafrikanska regeringen förbinder sig att återföra Dewani till Storbritannien om han inom en viss tid inte bedöms tillräckligt frisk för att kunna ställas inför rätta.

– Enligt min bedömning kommer han att bli utlämnad. Jag tror inte han har stora chanser att överklaga High courts beslut. Det skulle antagligen innebära att en ny process sätts i gång, säger Ashok Hindocha.

Enligt den information familjen Hindocha fått ska utlämningen ske den 14 februari.

– Vår förhoppning är att rättegången i Sydafrika sker så snart som möjligt. I över tre år har familjen kämpat för rättvisan och för få svar på vad som hände Anni, säger Ashok Hindocha.

Tidigare har tre män dömts för inblandning i mordet.

  • Tomas Höglund