31 jan 2014 05:55

07 jan 2015 11:54

Förhandlingar om uppgradering av Kinnekullebanan

Västtrafiks styrelseordförande, Leif Blomqvist (S), hoppas att statliga investeringsmedel kan användas för att uppgradera Kinnekullebanan samtidigt som det pågående underhållsarbetet görs.

För några dagar sedan hölls ett möte mellan Trafikverket och Västtrafik – med fanns även representanter från regionen.

Bland annat diskuterades de investeringsmedel på 640 miljoner som finns i en regional infrastrukturplan – och som under elva år är öronmärkta för Kinnekullebanan, Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Viskedalsbanan.

– Dessa investeringspengar får inte användas för underhåll. Men vår tanke är att det vore smart att uppgradera Kinnekullebanan nu, samtidigt som man gör underhållsjobbet, säger Leif Blomqvist.

Hoppas på ny räls

– På den norra delen av banan finns exempelvis ett antal kurvor där rälsen är väldigt sliten. Vi tycker att man skulle kunna uppgradera till ny räls, samtidigt som vi byter sliprar.

Blomqvist låter förstå att det vore lite av kapitalförstöring att genom underhållsarbetet ”bara” gå till den standard som banan hade innan problemen dök upp som ledde till långvarig stängning av tågtrafiken.

– Det är inte helt enkelt att sy ihop detta, men det tycks finnas en positiv vilja. Jag kände mig optimistisk när jag lämnade mötet; vi för en konstruktiv dialog skulle man kunna säga.

4,5 miljoner/månad

Enligt honom kostar tågstoppet, med inhyrda bussar som transporterar passagerarna, 150 000 kronor per dag för Västtrafik – alltså cirka 4,5 miljoner kronor i månaden.

– Vi måste kontraktsenligt betala fullt ut till tågbolaget Arriva; de kan ju inte rå för att de inte kan köra tågen på banan.

– Vi har just nu en situation där trafiken är sämre och avsevärt mycket dyrare. Vi måste hitta en snar lösning – detta håller inte.

Ersättningskrav

Han säger att han hoppas på en ”partiell lösning” och nämner möjligheten att tågen snart skulle kunna trafikera en del sträckor.

– Jag kan nämna att vi för en diskussion om att få ersättning för våra merkostnader från Trafikverket.

För några dagar sedan hölls ett möte mellan Trafikverket och Västtrafik – med fanns även representanter från regionen.

Bland annat diskuterades de investeringsmedel på 640 miljoner som finns i en regional infrastrukturplan – och som under elva år är öronmärkta för Kinnekullebanan, Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Viskedalsbanan.

– Dessa investeringspengar får inte användas för underhåll. Men vår tanke är att det vore smart att uppgradera Kinnekullebanan nu, samtidigt som man gör underhållsjobbet, säger Leif Blomqvist.

Hoppas på ny räls

– På den norra delen av banan finns exempelvis ett antal kurvor där rälsen är väldigt sliten. Vi tycker att man skulle kunna uppgradera till ny räls, samtidigt som vi byter sliprar.

Blomqvist låter förstå att det vore lite av kapitalförstöring att genom underhållsarbetet ”bara” gå till den standard som banan hade innan problemen dök upp som ledde till långvarig stängning av tågtrafiken.

– Det är inte helt enkelt att sy ihop detta, men det tycks finnas en positiv vilja. Jag kände mig optimistisk när jag lämnade mötet; vi för en konstruktiv dialog skulle man kunna säga.

4,5 miljoner/månad

Enligt honom kostar tågstoppet, med inhyrda bussar som transporterar passagerarna, 150 000 kronor per dag för Västtrafik – alltså cirka 4,5 miljoner kronor i månaden.

– Vi måste kontraktsenligt betala fullt ut till tågbolaget Arriva; de kan ju inte rå för att de inte kan köra tågen på banan.

– Vi har just nu en situation där trafiken är sämre och avsevärt mycket dyrare. Vi måste hitta en snar lösning – detta håller inte.

Ersättningskrav

Han säger att han hoppas på en ”partiell lösning” och nämner möjligheten att tågen snart skulle kunna trafikera en del sträckor.

– Jag kan nämna att vi för en diskussion om att få ersättning för våra merkostnader från Trafikverket.

  • C. Lundh