28 jan 2014 15:09

23 jan 2015 14:31

Motion fick tummen upp efter dramatik

Fullmäktigeordföranden Jan Wahn (C) höll ett brandtal om hållbar utveckling.
Det fick oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S) att ändra åsikt och en het debatt kring framtidens resurser avgjordes till slut efter votering.

En motion över blockgränserna, undertecknad Miljöpartisten Nils Farken och Centerns Jan Wahn, satte rejäl fart på debatten under måndagens kommunfullmäktigemöte.

– Vad har hänt under de fyra år vi ingått i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle? Hur hanterar vi frågan om hållbar utveckling i den kommunala förvaltningen? Jag är inte lika nöjd med utvecklingen som en del andra, sade Jan Wahn.

Utmärkelse

Sommaren 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt utsett till ett biosfärområde. Mariestad, Lidköping och Götene har jobbat med frågan betydligt längre än så. Unescos utmärkelse är inte minst ett bevis för traktens stora natur- och kulturvärden.

Wahn och Farkens motion går ut på att införa en policyparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut. Målsättningen är också att höja tjänstemännens och förtroendevaldas kunskap om vad biosfär är för något.

– Vi vill öka takten, sade Nils Farken och tillstyrkte motionen.

Sa nej

Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen. Kommunledningskontoret ser en risk med att policyparagrafen leder till mer byråkrati, utan att få någon praktisk betydelse.

Ett spår kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) också var inne på:

– Självklart ska vi jobba för en hållbar utveckling, det tänket ska finnas med oss hela tiden. Men att allting helt plötsligt är biosfär drar lite av ett löjets skimmer över det hela. Om vi måste ha en särskild paragraf för det har vi betydligt större problem att bekymra oss om.

Med ordförandeklubban tillfälligt lagd åt sidan hade Jan Wahn inga tankar på att ge sig utan strid.

– Ta vårt kommunalägda energibolag till exempel, Vänerenergi. Jobbar de i tillräcklig utsträckning för en hållbar utveckling?

– På de stora politiska arenorna vågar man inte ta tag i miljöfrågorna. Vi är ett modellområde som andra tittar på med nyfikenhet, då behöver vi policyparagrafen som styrmedel, sade Wahn.

Ändrade sig

Bengt-Erik Askerlund (MP), Åsa Olsson (V) och Tommy Pettersson Friberg (S) tillstyrkte motionen. Och även oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

– Jag vet att vi tagit beslut i ksau och kommunstyrelsen. Men ingen är sämre människa än att man kan ändra sig. Nu när jag har läst på ser jag ingen motsättning till att politiken tar hänsyn till biosfärfrågorna. Det handlar om vilken värld vi ska överlämna till kommande generationer.

Efter votering, med splittringar både inom blocken och partierna, blev siffrorna 24-22 i favör för motionen. Tre ledamöter var frånvarande.

För 2014 har kommunstyrelsen satt upp målet att hälften av medborgarna ska förstå innebörden av begreppet biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Och ingen missar väl Socialdemokraternas flört med Centerpartiet.

En motion över blockgränserna, undertecknad Miljöpartisten Nils Farken och Centerns Jan Wahn, satte rejäl fart på debatten under måndagens kommunfullmäktigemöte.

– Vad har hänt under de fyra år vi ingått i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle? Hur hanterar vi frågan om hållbar utveckling i den kommunala förvaltningen? Jag är inte lika nöjd med utvecklingen som en del andra, sade Jan Wahn.

Utmärkelse

Sommaren 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt utsett till ett biosfärområde. Mariestad, Lidköping och Götene har jobbat med frågan betydligt längre än så. Unescos utmärkelse är inte minst ett bevis för traktens stora natur- och kulturvärden.

Wahn och Farkens motion går ut på att införa en policyparagraf om att beakta rollen som modellområde för hållbar utveckling i alla politiska beslut. Målsättningen är också att höja tjänstemännens och förtroendevaldas kunskap om vad biosfär är för något.

– Vi vill öka takten, sade Nils Farken och tillstyrkte motionen.

Sa nej

Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen. Kommunledningskontoret ser en risk med att policyparagrafen leder till mer byråkrati, utan att få någon praktisk betydelse.

Ett spår kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) också var inne på:

– Självklart ska vi jobba för en hållbar utveckling, det tänket ska finnas med oss hela tiden. Men att allting helt plötsligt är biosfär drar lite av ett löjets skimmer över det hela. Om vi måste ha en särskild paragraf för det har vi betydligt större problem att bekymra oss om.

Med ordförandeklubban tillfälligt lagd åt sidan hade Jan Wahn inga tankar på att ge sig utan strid.

– Ta vårt kommunalägda energibolag till exempel, Vänerenergi. Jobbar de i tillräcklig utsträckning för en hållbar utveckling?

– På de stora politiska arenorna vågar man inte ta tag i miljöfrågorna. Vi är ett modellområde som andra tittar på med nyfikenhet, då behöver vi policyparagrafen som styrmedel, sade Wahn.

Ändrade sig

Bengt-Erik Askerlund (MP), Åsa Olsson (V) och Tommy Pettersson Friberg (S) tillstyrkte motionen. Och även oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

– Jag vet att vi tagit beslut i ksau och kommunstyrelsen. Men ingen är sämre människa än att man kan ändra sig. Nu när jag har läst på ser jag ingen motsättning till att politiken tar hänsyn till biosfärfrågorna. Det handlar om vilken värld vi ska överlämna till kommande generationer.

Efter votering, med splittringar både inom blocken och partierna, blev siffrorna 24-22 i favör för motionen. Tre ledamöter var frånvarande.

För 2014 har kommunstyrelsen satt upp målet att hälften av medborgarna ska förstå innebörden av begreppet biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Och ingen missar väl Socialdemokraternas flört med Centerpartiet.

  • Niklas Lindström