24 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Plundrad bil övergiven utan åtgärd

Sedan fredag den 8 november 2013 står en sönderslagen och plundrad övergiven röd Volvo på en mindre grusväg vid ett staket längs med E20 söder om Mariestad.
– Det är ett elände med de här bilarna som alltid blir sönderslagna och plundrade, säger Mikael Jansson, polis i Mariestad.

Ägaren till den röda Volvon som greps för rattffylleri och för att ha gjort våldsamt motstånd under gripandet, körde rakt igenom polisens avspärrning på E20 i samband med en våldsam trafikolycka.

– Vi flyttade bilen till en plats som bedömdes som icke trafikfarlig. Eftersom ägaren inte brytt sig om att hämta sin bil har den blivit kvar på den mindre grusvägen, förklarar Mikael Jansson som menar att det kan vara Trafikverket som ansvarar för dikesplatser. Men det kan även vara markägaren som kan beordra bortforsling. Det yttersta ansvaret har bilens ägare.

Nu står den kvar där och även om den inte står ute på vägen hindrar den för vägarbetarna. Det kan även bli miljöproblem om bilen börjar läcka olja.

Ägaren till den röda Volvon som greps för rattffylleri och för att ha gjort våldsamt motstånd under gripandet, körde rakt igenom polisens avspärrning på E20 i samband med en våldsam trafikolycka.

– Vi flyttade bilen till en plats som bedömdes som icke trafikfarlig. Eftersom ägaren inte brytt sig om att hämta sin bil har den blivit kvar på den mindre grusvägen, förklarar Mikael Jansson som menar att det kan vara Trafikverket som ansvarar för dikesplatser. Men det kan även vara markägaren som kan beordra bortforsling. Det yttersta ansvaret har bilens ägare.

Nu står den kvar där och även om den inte står ute på vägen hindrar den för vägarbetarna. Det kan även bli miljöproblem om bilen börjar läcka olja.

  • Jan Fleischmann