23 jan 2014 16:24

07 jan 2015 11:54

Kan bli ny rondell

Gunilla Landgren vill att det anläggs en rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till medborgarförslaget. Innan det kan bli tal om projektering måste det till en förändring av den aktuella detaljplanen. Fullmäktige ska förstås säga sitt också.

– Det här är ett område där många skolbarn passerar dagligen och jag har strävat efter att få dit en rondell, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Gunilla Landgren vill att det anläggs en rondell i korsningen Marieforsleden – Leksbergsvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till medborgarförslaget. Innan det kan bli tal om projektering måste det till en förändring av den aktuella detaljplanen. Fullmäktige ska förstås säga sitt också.

– Det här är ett område där många skolbarn passerar dagligen och jag har strävat efter att få dit en rondell, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).