23 jan 2014 16:26

07 jan 2015 11:54

Kommunens arkiv till Regionens hus

Efter 23 år i Vänerenergi AB:s (tidigare MTEAB) skyddsrum är det dags för kommunens centralarkiv att röra på sig. Kommunchefen Lars Arvidsson har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till hyresavtal med Hemsö Fastigheter gällande arkivlokal i Regionens hus.

– Vi har en himla massa papper som måste stå någonstans och högarna fortsätter att växa, säger Johan Abrahamsson (M).

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott går på kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäcks förslag. I det som tidigare var Skaraborgs läns landstings arkiv ryms cirka 3 000 hyllmeter i det 250 kvadratmeter stora utrymmet.

Flytten gör också att Stadsbiblioteket får en bättre och säkrare förvaring av värdefull litteratur som i dag förvaras i undermåliga lokaler i bibliotekets källarplan. Dessutom frigörs ytor i stadshuset.

Efter 23 år i Vänerenergi AB:s (tidigare MTEAB) skyddsrum är det dags för kommunens centralarkiv att röra på sig. Kommunchefen Lars Arvidsson har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till hyresavtal med Hemsö Fastigheter gällande arkivlokal i Regionens hus.

– Vi har en himla massa papper som måste stå någonstans och högarna fortsätter att växa, säger Johan Abrahamsson (M).

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott går på kommunarkivarie Jan-Christer Wahlbäcks förslag. I det som tidigare var Skaraborgs läns landstings arkiv ryms cirka 3 000 hyllmeter i det 250 kvadratmeter stora utrymmet.

Flytten gör också att Stadsbiblioteket får en bättre och säkrare förvaring av värdefull litteratur som i dag förvaras i undermåliga lokaler i bibliotekets källarplan. Dessutom frigörs ytor i stadshuset.