16 jan 2014 09:39

07 jan 2015 12:08

Enkät ger svar på hur äldre vill bo

Tillgång till utemiljö, bra kommunikationer, boenden i olika prisklasser och möjlighet att bo kvar i sitt eget bostadsområde. Drygt 2 000 67-79-åringar i Mariestads kommun har svarat på kommunens enkät om hur de önskar sitt framtida boende. Ovanstående är exempel på faktorer som många ser som viktiga.

Enkäten, som kompletterats med samtal i fokusgrupper, har mynnat i en slutrapport som presenterats för socialnämndspolitiker och nu ska vidare till kommunstyrelsen.

Andelen äldre i Mariestads kommun är hög, 24 procent, och fortsätter att stiga. Rapporten ska fungera som ett underlag när politikerna diskuterar kommunens boendealternativ för äldre ska se ut i framtiden. Om socialnämnden ger sitt godkännande vid nästa sammanträde ska en förstudie i ämnet starta.

Tillgång till utemiljö, bra kommunikationer, boenden i olika prisklasser och möjlighet att bo kvar i sitt eget bostadsområde. Drygt 2 000 67-79-åringar i Mariestads kommun har svarat på kommunens enkät om hur de önskar sitt framtida boende. Ovanstående är exempel på faktorer som många ser som viktiga.

Enkäten, som kompletterats med samtal i fokusgrupper, har mynnat i en slutrapport som presenterats för socialnämndspolitiker och nu ska vidare till kommunstyrelsen.

Andelen äldre i Mariestads kommun är hög, 24 procent, och fortsätter att stiga. Rapporten ska fungera som ett underlag när politikerna diskuterar kommunens boendealternativ för äldre ska se ut i framtiden. Om socialnämnden ger sitt godkännande vid nästa sammanträde ska en förstudie i ämnet starta.