10 jan 2014 17:13

07 jan 2015 11:54

Hallå där, Jonas Månsson ...

... Mariestadssonen som är chef för gisslanutbildningen vid Försvarsmaktens överlevnadsskola i Karlsborg. Kan man öva på en gisslansituation?

– Man aldrig få fram känslan av hur det är att befinna sig i en skarp situation. Däremot kan man öva på hur man kan hantera press och stress, att tänka rationellt och fatta rätt beslut.

Du har synts mycket i media efter att reportern Magnus Falkhede och fotografen Niclas Hammarström frigavs efter 43 respektive 46 dagar i fångenskap i Syrien. De har båda gått en kurs på överlevnadsskolan.

– Ja, de gick ”Uppdrag i konfliktzon” i maj förra året. Det är en skräddarsydd kurs för journalister som jobbar utomlands där Försvarsmakten har förband. Överlevnadsskolan säljer inte utbildningar till vem som helst, utan, det måste finnas en koppling till Försvarsmakten. Exempelvis stöttar vi Folke Bernadotte-akademin och anordnar säkerhetsutbildningar för medarbetare inom olika hjälporganisationer.

Vad ingår i utbildningen?

– Framför allt är det mycket teori, bland annat tittar vi på vilka hot som finns i det aktuella området, grundläggande kunskaper i sjukvård och vapenverkan. På kurserna går vi också igenom olika strategier för att försöka anpassa sig till rådande förutsättningar och skapa rutiner om man tas som gisslan. Det är viktigt att försöka vara aktiv, skapa en relation till kidnapparna och visa att man är en människa av kött och blod med namn och familj.

Hur kan Överlevnadsskolan hjälpa de frisläppta journalisterna?

– Vi kommer ta kontakt med dem när de landat i vardagen och erbjuda någon form av debriefing. Magnus och Niclas har båda blivit utsatta för tuff behandling i Syrien, det de upplevt kan vi kanske dra lärdom av i våra utbildningar.

– Man aldrig få fram känslan av hur det är att befinna sig i en skarp situation. Däremot kan man öva på hur man kan hantera press och stress, att tänka rationellt och fatta rätt beslut.

Du har synts mycket i media efter att reportern Magnus Falkhede och fotografen Niclas Hammarström frigavs efter 43 respektive 46 dagar i fångenskap i Syrien. De har båda gått en kurs på överlevnadsskolan.

– Ja, de gick ”Uppdrag i konfliktzon” i maj förra året. Det är en skräddarsydd kurs för journalister som jobbar utomlands där Försvarsmakten har förband. Överlevnadsskolan säljer inte utbildningar till vem som helst, utan, det måste finnas en koppling till Försvarsmakten. Exempelvis stöttar vi Folke Bernadotte-akademin och anordnar säkerhetsutbildningar för medarbetare inom olika hjälporganisationer.

Vad ingår i utbildningen?

– Framför allt är det mycket teori, bland annat tittar vi på vilka hot som finns i det aktuella området, grundläggande kunskaper i sjukvård och vapenverkan. På kurserna går vi också igenom olika strategier för att försöka anpassa sig till rådande förutsättningar och skapa rutiner om man tas som gisslan. Det är viktigt att försöka vara aktiv, skapa en relation till kidnapparna och visa att man är en människa av kött och blod med namn och familj.

Hur kan Överlevnadsskolan hjälpa de frisläppta journalisterna?

– Vi kommer ta kontakt med dem när de landat i vardagen och erbjuda någon form av debriefing. Magnus och Niclas har båda blivit utsatta för tuff behandling i Syrien, det de upplevt kan vi kanske dra lärdom av i våra utbildningar.

  • Tomas Höglund