09 jan 2014 20:40

07 jan 2015 12:08

Tummen upp för matleverans

Hemvårdens matleverans har fått en positiv bedömning av miljö- och byggnadsförvaltningen vid senaste kontrollen. Verksamheten har funnits vara välskött, väl fungerande och utan anmärkningar.

Det var i december förra året som miljö- och byggnadsförvaltningen genomförde en kontroll av livsmedelshanteringen hos den kommunala hemvårdens matleverans.

Hemvårdens matleverans har fått en positiv bedömning av miljö- och byggnadsförvaltningen vid senaste kontrollen. Verksamheten har funnits vara välskött, väl fungerande och utan anmärkningar.

Det var i december förra året som miljö- och byggnadsförvaltningen genomförde en kontroll av livsmedelshanteringen hos den kommunala hemvårdens matleverans.