09 jan 2014 19:24

07 jan 2015 11:54

Båtbrygga vid nybygge

Etableringen av tolv radhus i kvarteret Bojen i hamnen är i full gång. Sedan tidigare har det planerats ett bryggdäck utmed hela sträckan från södra delen av Bojen till den så kallade kulturpiren. Bryggdäcket på 130 meter ska stå klart 2014.

Tekniska förvaltningen har nu fått i uppdrag att upphandla bryggdäcket. Dessutom finns planer på att bygga till en extra båtbrygga utmed det västkustinspirerade gångstråket.

Etableringen av tolv radhus i kvarteret Bojen i hamnen är i full gång. Sedan tidigare har det planerats ett bryggdäck utmed hela sträckan från södra delen av Bojen till den så kallade kulturpiren. Bryggdäcket på 130 meter ska stå klart 2014.

Tekniska förvaltningen har nu fått i uppdrag att upphandla bryggdäcket. Dessutom finns planer på att bygga till en extra båtbrygga utmed det västkustinspirerade gångstråket.