09 jan 2014 20:15

07 jan 2015 11:54

Får inga pengar till idrottshall

Det blir inget kommunalt bidrag för att bygga upp idrottshallen på Torsö skärgårdsskola.

Eniga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till Torsö bygdegårds- och idrottsförenings ansökan om kommunalt bidrag på 290 000 kronor för ett återuppbyggande av idrottshallen på Torsö skärgärdsskola.

Politikerna går på stadsjuristen Rolf Sjöströms linje som hänvisar till likabehandlingsprincipen där alla friskolor ska behandlas enligt samma regler. Vidare skriver stadsjuristen att eftersom gymnastiksalen även i fortsättningen ska användas av friskolan i samma utsträckning finns därmed en uppenbar risk för att det sökta bidraget kan bedömas som ett bidrag även till friskolan.

Eniga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till Torsö bygdegårds- och idrottsförenings ansökan om kommunalt bidrag på 290 000 kronor för ett återuppbyggande av idrottshallen på Torsö skärgärdsskola.

Politikerna går på stadsjuristen Rolf Sjöströms linje som hänvisar till likabehandlingsprincipen där alla friskolor ska behandlas enligt samma regler. Vidare skriver stadsjuristen att eftersom gymnastiksalen även i fortsättningen ska användas av friskolan i samma utsträckning finns därmed en uppenbar risk för att det sökta bidraget kan bedömas som ett bidrag även till friskolan.