09 jan 2014 21:00

07 jan 2015 12:08

Agerar mot nedskräpning

I ett medborgarförslag föreslår Lars Arenstrand en fördjupad dialog med näringsidkare runt torget avseende nedskräpning.

Handelsutvecklaren Lars Wallberg har fått i uppdrag att driva frågan om nedskräpning med näringsidkare och handeln.

Under en period 2011 drogs helgstädningen av torget in, men återinfördes efter ett tag då konsekvenserna blev för stora. Inte minst problemet med pizzakartonger.

– Det får inte se ut som det gjorde under annandagen och nyårsdagen. Kommunen ska ha en tydligare bemanning där vi är ute tidigare i samband med stora helger. Fastighetsägare och näringsidkare har också ett stort ansvar. Sedan är det väldigt tråkigt att vi ska behöva lägga så mycket skattepengar på att ta upp efter vuxna människor som grisar ner, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

I ett medborgarförslag föreslår Lars Arenstrand en fördjupad dialog med näringsidkare runt torget avseende nedskräpning.

Handelsutvecklaren Lars Wallberg har fått i uppdrag att driva frågan om nedskräpning med näringsidkare och handeln.

Under en period 2011 drogs helgstädningen av torget in, men återinfördes efter ett tag då konsekvenserna blev för stora. Inte minst problemet med pizzakartonger.

– Det får inte se ut som det gjorde under annandagen och nyårsdagen. Kommunen ska ha en tydligare bemanning där vi är ute tidigare i samband med stora helger. Fastighetsägare och näringsidkare har också ett stort ansvar. Sedan är det väldigt tråkigt att vi ska behöva lägga så mycket skattepengar på att ta upp efter vuxna människor som grisar ner, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).