09 jan 2014 18:12

07 jan 2015 12:08

Nytt bidrag för fyrrenovering

Mariestads fyrsällskap har fått idel goda vitsord från många olika håll. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat ett bidrag på 20 000 kronor för fortsatt renovering av Nolhagens fyr.

I en skrivelse framhåller kulturchefen Maria Henriksson att Mariestads fyrsällskap gör en stor kulturhistorisk insats för bevarandet av Mariestads fyrar, men också att insatsen har en räckvidd som sträcker sig långt över kulturnämndens verksamhetsplan då det även handlar om Mariestads identitet och varumärke.

Fyrsällskapet har tidigare renoverat Snappudden Nedre, Kumlet på Midskär och Snuggens fyr med framgång.

Mariestads fyrsällskap har fått idel goda vitsord från många olika håll. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beviljat ett bidrag på 20 000 kronor för fortsatt renovering av Nolhagens fyr.

I en skrivelse framhåller kulturchefen Maria Henriksson att Mariestads fyrsällskap gör en stor kulturhistorisk insats för bevarandet av Mariestads fyrar, men också att insatsen har en räckvidd som sträcker sig långt över kulturnämndens verksamhetsplan då det även handlar om Mariestads identitet och varumärke.

Fyrsällskapet har tidigare renoverat Snappudden Nedre, Kumlet på Midskär och Snuggens fyr med framgång.