08 jan 2014 11:50

07 jan 2015 11:54

Översvämningar - ingen fara i Mariestad

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Värmland och delar av Västra Götaland. Det varnas för höga flöden i små och medelstora vattendrag, samt för överstigande vattenföring i sjörika vattendrag i norra delen av Västra Götaland. För Mariestad verkar läget dock vara lugnt för Vänern och Tidan.

– Under de kommande dagarna kan vattnet i Tidan stiga men då endast till 35 kubikmeter per sekund. För att vi ska utfärda en varning krävs det en vattenföring på 45 kubik per sekund, säger jourhavande hydrolog Henrik Spång på SMHI.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Värmland och delar av Västra Götaland. Det varnas för höga flöden i små och medelstora vattendrag, samt för överstigande vattenföring i sjörika vattendrag i norra delen av Västra Götaland. För Mariestad verkar läget dock vara lugnt för Vänern och Tidan.

– Under de kommande dagarna kan vattnet i Tidan stiga men då endast till 35 kubikmeter per sekund. För att vi ska utfärda en varning krävs det en vattenföring på 45 kubik per sekund, säger jourhavande hydrolog Henrik Spång på SMHI.