08 jan 2014 11:49

07 jan 2015 12:08

Anmälan efter hot på gruppboende

Personalen på ett gruppboende i Mariestads kommun har gjort en lex Sarah -anmälan. En hyresgäst på boendet ska efter en tids vistelse ha blivit mer och mer hotfull och utåtagerande. Beteendet har resulterat i två polisanmälningar samt ett antal tillbudsanmälningar. Utöver det är händelserna svårhanterade för andra hyresgäster på boendet. Då personalen varken har möjlighet eller befogenhet att avskärma personen ifråga från de allmänna utrymmena såg de ingen annan möjlighet än att anmäla situationen.

Personalen på ett gruppboende i Mariestads kommun har gjort en lex Sarah -anmälan. En hyresgäst på boendet ska efter en tids vistelse ha blivit mer och mer hotfull och utåtagerande. Beteendet har resulterat i två polisanmälningar samt ett antal tillbudsanmälningar. Utöver det är händelserna svårhanterade för andra hyresgäster på boendet. Då personalen varken har möjlighet eller befogenhet att avskärma personen ifråga från de allmänna utrymmena såg de ingen annan möjlighet än att anmäla situationen.